Abdulsamed Elçi Web Sitesine Hoşgeldiniz

TWITTER FACEBOOK

FACEBOOKTA BİZ

Parti Tüzüğü

Ana Sayfa » CESUR DÜŞÜNCE PARTİSİ » Parti Tüzüğü

Cesur Düşünce Partisi Parti Tüzüğü

Ön Söz;

Cesur Düşünce Partisi ;
Aziz Türk Milletinin var oluşundan günümüze kadar gelen öğretilerini özümseyerek,
Türk Milletinin üstün ahlak anlayışına ve bu anlayışın meydana getirdiği Adaletle hükmetme ilkesine bağlı,
barış ve kardeşlik içerisin de,

Milli Birlik ve Beraberliği tesis ederek merhametle kucaklayıcı bir yaklaşımla,
iyiyi daha iyiyi, doğruyu daha doğruyu bulmak için gayret gösteren,
huzuru ve refahı hedefleyen bu doğrultuda meydana gelmiş her fikre kucak açan,
yenilikçi ve Cesur bir anlayışla önce Devlet ve Milletimizin kalkınmasını ve güçlenmesini sağlamak,
daha sonra Dünyada adil bir nizamın tesis edilmesini amaçlayarak,
her türlü kötülük ve haksızlıkla mücadele etmeyi bir vazife sayarak,
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Cumhuriyetimizi yaşatmak ve yükseltmek ülküsüne sahip bir siyasi hareketin adıdır.

 

Cesur Düşünce Partisi ; Milletimizin her ferdinin, yaşadığı süre boyunca onurlu ve şerefli bir yaşam sürmesi için,
önce ahlak ve maneviyatın ihyasını sonra ekonomik özgürlünü kazanmasını sağlayarak,
üreten, helal lokma kazanarak çoluğunun çocuğunun geleceğini umutla inşa eden,
huzurla güvenle inandığı gibi yaşayan,
öz güveni yüksek Cesur bireylerden meydana gelmiş, Güçlü ve Tam Bağımsız bir Türkiye için çalışmak, çalışmak, çalışmak
üzere kurulmuş ve Varlığını Türk Varlığına armağan etmiş bir Siyasi Partidir.

 

 

 

 

CESUR DÜŞÜNCE PARTİSİ
PARTİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

CESUR DÜŞÜNCE PARTİSİ…(CDP)

MADDE- 1 Kuruluş

MADDE- 2 Amaç

MADDE- 3 Temel Değer Ve İlkelerimiz

İKİNCİ BÖLÜM

PARTİ ÜYELİĞİ

MADDE- 4 Partiye Üye Olma Şartları

MADDE -5 Üyeliğe Kabul Ve Kayıt Şartları

MADDE -6 Genel Merkezce Üyeliğe Kabul ve Kayıtların Tutulması

MADDE- 7 Yeniden Üyeliğe Kabul ve Üye Kimlik Belgeleri

MADDE- 8 Üye Kayıt İşlemleri

MADDE- 9 Üye Kayıtlarının İptali Ve Yenilenmesi

MADDE- 10 Parti Üyeliğinin Kişiye Sağladığı Haklar

MADDE- 11 Partili Üyelerin Görev Ve Sorumlulukları

MADDE- 12 Parti Üyeliğinin Sona Ermesi Ve Kayıt silme ile ilgili koşullar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PARTİ TEŞKİLAT YAPISI

MADDE- 13 Teşkilat

MADDE -14 Teşkilat Kuruluş Yerleri

MADDE -15 Teşkilat Kademeleri

MADDE-16 Teşkilat Kademe Organları

 • İLÇE TEŞKİLATI
 • ilçe Kongresi
 • İlçe Başkanı
 • İlçe Yönetim Kurulu
 • Belde Teşkilatı
 • İL TEŞKİLATI
 • İl Kongresi
 • İl Başkanı
 • İl Yönetim Kurulu
 • İl Disiplin Kurulu
 • GENEL MERKEZ TEŞKİLATI
 • Büyük Kongre
 • Genel Başkan
 • Merkez Yönetim Kurulu
 • Başkanlık Divanı
 • Merkez Disiplin Kurulu
 • Danışma Kurulu
 • Yardımcı Kurul ve Komisyonlar

MADDE- 17 Parti Grubu

 1. A) TBMM Grubu
 2. B) İl Genel Meclisi Grubu
 3. C) Belediye Meclisi Grubu

MADDE-18 Yardımcı Kurul ve Komisyonlar

MADDE- 19 Yurt dışı Temsilcilikleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BELDE, İLÇE VE İL TEŞKİLATLARI

MADDE- 20 Belde Teşkilatı

MADDE- 21 İlçe Başkanlığı

MADDE- 22 İlçe Yönetim Kurulu

MADDE- 23 İlçe Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE- 24 İlçe Kongresi

MADDE- 25 İlçe Kongresinde İl Kongresine Seçilecek Delege Sayısı

MADDE- 26 İl Başkanlığı

MADDE- 27 İl Başkan Yardımcıları

MADDE- 28 İl Sekreterliği

MADDE- 29 İl Muhasibinin Görevleri

MADDE- 30 İl Yönetim Kurulu

MADDE -31 İl Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE- 32 İl Disiplin Kurulu

MADDE- 33 İl Kongresi Ve Delegeler

MADDE- 34 İl Kongresinde Büyük Kongre için seçilecek delege sayısı

BEŞİNCİ BÖLÜM

İL VE İLÇE TEŞKİLATLARINA YÖNELİK OLAN ORTAK HÜKÜMLER

MADDE- 35 Görev Ve Yetki Sınırlamaları

MADDE- 36 Yönetim Kurulu Toplantıları

MADDE- 37 Kurucu Yönetim Kurulları

MADDE -38 Üyeliklere İlişkin Hükümler

MADDE- 39 Görevin İptal Edileceği Durumlar Ve Geçici Yönetim Kurulunun Teşkili

MADDE -40 Birden Fazla Görev Yasağı

MADDE- 41 Kongre Dönemi Ve Delegeler

MADDE -42 Kongre Gündemi

MADDE- 43 Davet, Yoklama Ve Kongrenin Açılması

MADDE- 44 Kongre Başkanlık Divanının Oluşumu

MADDE- 45 İl Ve İlçelerdeki Kongre, Karar Ve Denetim Organlarının Görev ve Yetkileri

MADDE- 46 Kongre Seçimleri Ve Tutanakları

MADDE- 47 Şikayet Ve İtirazlara İlişkin Hususlar

MADDE- 48 Kongresini Toplamayan Kademelere İlişkin Hükümler

ALTINCI BÖLÜM

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

MADDE- 49 Parti Genel Başkanı

MADDE- 50 Genel Başkanın Görev Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE- 51 Genel Başkan Yardımcıları

MADDE- 52 Genel Sekreter

MADDE- 53 Genel Sekreter Yardımcıları

MADDE- 54 Başkanlık Divanının Oluşumu Ve Çalışma Esasları

MADDE- 55 Başkanlık Divanının Görev Ve Yetkileri

MADDE- 56 Merkez Karar Yönetim Kurulunun Oluşumu, Süresi Ve Çalışma usulleri

MADDE- 57 Merkez Karar Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

MADDE- 58 Danışma Kurulu

MADDE- 59 Partinin Yüksek İstişare Konseyi

MADDE- 60 Genel Başkanlık Başdanışmanlığı Ve İlgili Danışmanlıklar

MADDE- 61 Parti Müfettişliği

MADDE- 62 Siyasi Etik Kurulu

MADDE- 63 Çalışma Grupları

MADDE- 64 Büyük Kongre

MADDE- 65 Büyük Kongrenin Görev Ve Yetkileri

MADDE- 66 Büyük Kongre Toplantıları Ve Gündem

MADDE- 67 Büyük Kongrenin Açılışı

MADDE- 68 Kongre Divanı

MADDE- 69 Kongre Divanının Görevleri

MADDE- 70 Kongre Açılış Konuşması Ve Raporların Okunması

MADDE- 71 Komisyonların Teşkili

MADDE- 72 Kongre Görüşmeleri

MADDE- 73 Seçim Hazırlıkları Ve Adaylık

MADDE- 74 Oyların Kullanılması

MADDE- 75 Kongre Tutanakları

MADDE- 76 Mal Bildirimi

YEDİNCİ BÖLÜM

PARTİ DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

MADDE- 77 Disiplin Kurulları

MADDE- 78 Merkez Disiplin Kurulu

MADDE- 79 Müşterek Disiplin Kurulu

MADDE- 80 İl Disiplin Kurulu

MADDE- 81 Disiplin Cezaları

MADDE- 82 Uyarma Cezası Gerektiren Haller

MADDE- 83 Kınama Cezası Gerektiren Haller

MADDE- 84 Geçici Çıkarma Cezası Gerektiren Haller

MADDE- 85 Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Haller

MADDE- 86 Disiplin Takibatı Yetkisi

MADDE- 87 İtiraz Hakkı Ve Usulleri

MADDE- 88 Disiplin Kuruluna Sevk Etme Usulleri

SEKİZİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ PARTİ GRUBU

MADDE- 89 T.B.M.M Parti Grubu

MADDE- 90 Grup Başkanı, Başkan Vekilleri Ve Grup Yönetim Kurulu

MADDE- 91 Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Disiplin Kurulu

MADDE- 92 Grup Üyelerinin Uyması Gereken Esaslar

MADDE- 93 Gizli Oylama

MADDE- 94 T.B.M.M Parti Grubu Ve Hükümet İlişkileri

DOKUZUNCU BÖLÜM

SEÇİMLERE KATILMA VE PARTİ ADAYLARININ TESPİTİ

MADDE- 95 Seçimlere Katılma

MADDE- 96 Aday Tespit Etme

MADDE- 97 Merkez Adaylığı

MADDE- 98 Merkez Yoklaması

MADDE- 99 Teşkilat Yoklaması

MADDE- 100 Ön Seçim

MADDE- 101 Adaylığa Müracaat Etme Ve İzin

MADDE- 102 Adaylığı Kabul Edilmeyecek Olanlar

MADDE- 103 Mahalli Seçimler

MADDE- 104 Seçim İşleri Yönetmeliği

ONUNCU BÖLÜM

PARTİ VE HÜKÜMET İLİŞKİLERİ

MADDE- 105 Hükümet Kurma Ve Koalisyonlara Katılma

MADDE- 106 Hükümette Görev Alacak Olan Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

MADDE- 107 Bakanların Tespiti

ONBİRİNCİ BÖLÜM

PARTİ KAYITLARI DEFTERLERİ VE MALİ HÜKÜMLER

MADDE- 108 Kayıt Ve Defterler

MADDE- 109 Mali Hükümler

MADDE- 110 Milletvekili Aidatı

MADDE- 111 Satış Bedelleri

MADDE- 112 Bağışlar

MADDE- 113 Gayrimenkul Alımı

MADDE- 114 Ticari Faaliyetler

MADDE- 115 Kredi Ve Borçlar Hakkındaki Hükümler

MADDE- 116 Gelir Makbuzları

MADDE- 117 Parti Giderlerine Yönelik Usuller

MADDE- 118 Partinin Mali Sorumluluk Hükümleri

MADDE- 119 Bütçe Ve Kesin Hesap

ONİKİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER PARTİNİN FESHİ VE UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER

MADDE- 120 Partinin Feshi İle İlgili Hükümler

MADDE- 121 Yönetmelik Ve Genelge

MADDE- 122 Parti Tüzüğünün Değiştirilmesi

MADDE- 123 Parti Kademelerinde Görev Alanların İlgili Mercilere Bildirim Esasları

MADDE- 124 Uygulanacak Diğer Hükümler

MADDE- 125 Geçici Madde

MADDE- 126 Yürürlük Esasları Ve Yürütme

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1- KURULUŞ

Cesur Düşünce Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde kurulmuş ve faaliyette bulunan bir siyasi teşekküldür.

Partinin Genel Merkezi Ankara’dadır.
Partinin özel işareti (amblemi) Kubbe Şeklindeki kırmızı hilal içerisin de siyah ve kırmızı renklerden oluşan hilal ve sekiz köşeli yıldızlı flamayı taşıyan Korma! Yazısı ve altında Cesur Düşünce Partisi yazısıdır. Partinin kısaltılmış adı “Cesur Düşünce” şeklindedir.

MADDE 2- PARTİNİN AMACI

Partinin amacı programında yazılı hususları gerçekleştirmektir. Cesur Düşünce Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları, diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, tüzüğüne ve programına göre teşkilatlanmak ve faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.
MADDE 3 Temel Değerler ve İlkelerimiz
Cesur Düşünce Partisi, Aziz Türk Milletinin var oluşundan günümüze kadar gelen öğretilerini özümseyerek,
Türk Milletinin üstün ahlak anlayışına ve bu anlayışın meydana getirdiği adaletle hükmetme ilkesine bağlı,
barış ve kardeşlik içerisin de,
Milli Birlik ve Beraberliği tesis ederek merhametle kucaklayıcı bir yaklaşımla,
iyiyi daha iyiyi, doğruyu daha doğruyu bulmak için gayret gösteren,
huzuru ve refahı hedefleyen bu doğrultuda meydana gelmiş her fikre kucak açan,
yenilikçi ve cesur bir anlayışla önce Devlet ve Milletimizin kalkınmasını ve güçlenmesini sağlamak,
daha sonra Dünyada adil bir nizamın tesis edilmesini amaçlayarak,
her türlü kötülük ve haksızlıkla mücadele etmeyi bir vazife sayarak,
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Cumhuriyetimizi yaşatmak ve yükseltmek ülküsüne sahip bir siyasi hareketin adıdır.
Cesur Düşünce Partisi; Milletimizin her ferdinin, yaşadığı süre boyunca onurlu ve şerefli bir yaşam sürmesi için,
önce ahlak ve maneviyatının ihyasını sonra ekonomik özgürlüğünü kazanmasını sağlayarak,
üreten, helal lokma kazanarak çoluğunun çocuğunun geleceğini umutla inşa eden,
huzurla güvenle inandığı gibi yaşayan,
öz güveni yüksek Cesur bireylerden meydana gelmiş, Güçlü ve Tam Bağımsız bir Türkiye için çalışmak, çalışmak, çalışmak
üzere kurulmuş ve Varlığını Türk Varlığına armağan etmiş bir Siyasi Partidir.

İnanıyor ve biliyoruz ki bu kutsal topraklar üzerinde yaşayan her birey, ideolojik buhranlardan kurtarılarak, ekonomik bağımsızlığını kazandığında, fırsat eşitliğiyle buluştuğunda, nitelikli ve çağdaş eğitimle yetişerek ve Türkün o üstün ahlak anlayışıyla bezendiğinde birlik ve beraberliği tesis edilip bilinçli bir tarih şuuruna sahip olduğunda Dünya devletlerinin önüne geçerek yep yeni ve yıkılmaz bir medeniyet inşa edecek kudrete sahiptir. Ne Mutlu Türküm Diyene…

İKİNCİ BÖLÜM
PARTİ ÜYELİĞİ

MADDE- 4 PARTİYE ÜYE OLMA ŞARTLARI

Cesur Düşünce Partisi;
a.) Tüzükte yer alan temel amaç, hedef, değer ve ilkeleri benimsemiş,
b.) Üye Giriş Beyannamesini imzalayarak Partinin tüzük ve programını kabul ettiğini belgelemiş,
c.) Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş,
d.) Bir başka parti üyesi olmayan ve bu tüzükte belirtilen üyelik aidatı ödemeyi taahhüt eden her Türk vatandaşı üye olabilir.
Siyasi Partiler Kanunu ve diğer kanunlarda siyasi partilere üye olamayacağı ve üye kaydedilemeyeceği belirtilenler Cesur Düşünce Partisine üye olamaz ve üye olarak kaydedilemezler.

MADDE- 5 ÜYELİĞE KABUL VE KAYIT ŞARTLARI

Cesur Düşünce Partisine üye olmak isteyen kişi, en az bir parti üyesinin olumlu görüşünün de yer aldığı üye giriş beyannamesini, kanuni ikametgâhının bulunduğu İlçe Yönetim Kuruluna alındı belgesi karşılığında teslim eder. Elektronik posta, İnternet ortamı veya her türlü yeni iletişim sistemleri, Parti Web siteleri aracılığıyla düzenlenen giriş beyannamesi ile üyelik müracaatı yapılması durumunda, bu müracaat beyannameye eklenmesi gereken belgelerin ibrazını müteakip değerlendirmeye alınır. Yurt dışında bulunan Vatandaşlar, yaşadıkları yerlerde Partinin dış temsilciliği varsa, bu temsilciliklere veya internet, ya da yeni iletişim sistemleri yoluyla veya telefon ile ulaşabilecekleri Yurt içi ya da Yurt dışındaki sanal yönlendirilebilirler veya Türkiye’de en son oturdukları yerin İlçe Başkanlığına başvurabilirler. İlçe Yönetim Kurulu, isteklinin partiye alınmasında tüzük hükümlerine göre engel bir hâl bulunup bulunmadığını inceleyerek 15 gün içinde kararını verir. Başvurunun kabulüne karar verilmesi hâlinde, karar tarih ve sırasına göre üye kayıt defterine kaydedilerek, durum üye numarası ile birlikte ilgiliye 10 gün içinde yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirilir. Başvurunun uygun görülmemesi durumunda ise, üyeliğe kabul edilmeme kararı on gün içinde ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. İlçe Yönetim Kurulu üyeliğe kabul edilmeme bildiriminde gerekçe belirtmek mecburiyetinde değildir. Üyelik müracaatı kabul edilmeyen kişi isterse kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren beş gün içerisinde İl Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. On beş gün içinde karara bağlanmamış adayın üyelik talebi reddedilmiş sayılır. Üye olma başvuruları hakkında on beş gün içinde karar alınmaması nedeniyle üyelik talebi reddedilmiş sayılanlar, beş gün içerisinde İl Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilirler. İl Yönetim Kurulu itirazları inceleyerek on beş gün içinde karara bağlar. Bu karar kesindir. Üyelik kaydı sadece ikamet edilen ilçe teşkilâtına yaptırılabilir. Üyenin kanuni ikametgâhı değişmediği sürece bir başka ilçeye üyelik kaydının naklini isteyemez.

MADDE- 6 GENEL MERKEZCE ÜYELİĞE KABUL VE KAYITLARIN TUTULMASI

Cesur Düşünce Partisine girmek isteyen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Büyük Şehir Belediye Başkanlarının ve diğer Belediye Başkanlarının v.b. parti üyeliğine kabullüne Parti Genel Başkanı veya Merkez Yürütme Kurulu veya Başkanlık Divanı yetkilidir. Parti Tüzüğüne uygun üye kayıtları; Genel Merkez üye yazım birimince bilgisayar ortamında kayda alınır. İl, İlçe, Belde teşkilatlarına üye kayıtları İl ve İlçelerde kabul edilir, onaylanır. Her 6 ayda bir bu kayıtlı üye formları Genel Merkeze gönderilir. Genel Merkezce de Yargıtay’a bildirilir.

MADDE- 7 YENİDEN ÜYELİĞE KABUL VE ÜYE KİMLİK BELGELERİ

Cesur Düşünce Partisi üyeliğinden herhangi bir sebeple ayrılmış olanların, ihraç edilenlerin üyeliğine kabullerine Parti Genel Başkanı veya Merkez Yürütme Kurulu (MYK)’da yetkilidir. PARTİ ÜYE KİMLİK BELGELERİ Tüm üyelerin kimlik kartları Genel Merkezce Genel Başkan tarafından veya görevlendireceği Genel Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter tarafından onaylanır, mühürlenir ve imzalanır. Genel Başkan veya Yetkili kişilerin onaylamadığı kimlikler geçersizdir. Bu kimlik belgelerinin düzenlenmesinde Genel Başkan MKYK veya Başkanlık Divanı (MYK) Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek ücret alınır.

MADDE- 8 ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ

Parti üyeliğine kabul edilenlerin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumu, mesleği veya sanatı, ikametgâhı ve iletişim bilgileri, köy ve mahalle esasına göre düzenlenmiş üye kayıt defterine kaydedilir. Üye giriş beyannamelerinin düzenlenmesi ve saklanması, üye kayıt defterinin tutulması, üye bildirim formlarının Genel Merkez ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gibi kayıt ve kabul ile üyeliğin sona ermesine ilişkin usul ve esaslar ayrıca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE- 9 ÜYE KAYITLARININ İPTALİ VE YENİLENMESİ

Merkez Yönetim Kurulu; eşitlik ilkesine ve demokrasi esaslarına uygun şekilde gerek gördüğü hallerde ve yerlerde üye kayıtlarının iptaline ve yeniden yazımına karar verebilir.

MADDE- 10 PARTİ ÜYELİĞİNİN KİŞİYE SAĞLADIĞI HAKLAR

Parti üyeleri;
a. Her türlü parti faaliyetine katılma, düşünce ve dileklerini bildirme,
b. Üye kayıt tarihinden itibaren üç ay geçmiş olması şartıyla, kongre delegeliği ile yönetim ve disiplin kurulu başkan ve üyeliği dâhil her türlü görev için seçme, seçilme ve seçildiği takdirde görev alma,
c. Genel ve mahalli seçimlerde aday yoklamasına katılma, seçildikleri takdirde parti listelerine girme, d. Parti program ve tüzüğünün uygulanması ile ilgili görüşlerini kademe esasına riayetle parti teşkilât ve görevlilerine, yazılı ve sözlü olarak duyurma haklarına sahiptirler.

MADDE- 11 PARTİLİ ÜYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Parti üyeleri;
a. Parti içinde karşılıklı sevgi, saygı ve ahlâk kurallarına uygun olarak partinin dayandığı fikir ve idealleri paylaşmayı, parti tüzük ve programındaki ilke ve esaslara göre birlik ve beraberlik içinde çalışmayı,
b. Partinin yetkili kurullarınca alınacak kararlara uymayı, verilecek görevleri kabul etmeyi, parti faaliyetlerinde kademe esasına ve disiplin hükümlerine riayet etmeyi,
c. Partinin amacını, ilkelerini, politikalarını ve görüşlerini benimsemeyi ve yaymayı,
d. Seçimlerde parti adaylarına oy vermeyi ve onların seçilmeleri için güçleri nispetinde çalışmayı,
e. Parti içinde ve dışında partinin amaç, ilke ve politikalarına aykırı fiiller ile huzuru, birlik ve beraberliği zedeleyecek ifade, tavır ve davranışlardan kaçınmayı, beyan ve açıkça kabul etmiş sayılırlar.
MADDE- 12 PARTİ ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ VE KAYIT SİLME İLE İLGİLİ KOŞULLAR
Parti üyeliği;
a. İstifa,
b. Ölüm,
c. Başka bir partiye üyelik başvurusunda bulunma veya üye olma, mahalli idare ya da milletvekilliği seçimlerinde bir başka partiye adaylık başvurusunda bulunma veya aday olma ile,
d. Siyasi Partiler Kanunu ve bu Tüzük uyarınca yetkili mercilerin verecekleri karar üzerine kayıtlarının silinmesi,
e. Tüzükte belirtilen üye olma şartlarının kaybedilmesi, hallerinde sona erer.
Partiye üye kaydedilenlerden üye olmasına engel bir halinin bulunduğu veya üyelik vasfını kaybettiği sonradan anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer ve üyelik kayıtları silinir. İlçe yönetim kurulu, üyelikten ayrılmayı gerektiren kanuni mecburiyet hâlleri saklı kalmak kaydıyla, partiden ayrıldığını bağlı bulunduğu ilçe başkanlığına şahsen, yazılı olarak, faks veya elektronik ileti ve benzeri yöntemler ile bildiren veya başka bir partiye kaydolduğu anlaşılan üyenin kaydını, alacağı karar ile siler. Bu maddenin (c) bendinde belirtilen sebeplerle kaydının silinmesine karar verilen üyeye, bu karar beş gün içerisinde tebliğ edilir. İlgilinin tebliğden itibaren beş gün içerisinde İl Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır. İl Yönetim Kurulu on beş gün içerisinde kararını verir ve ilgiliye tebliğ eder. Bu karar kesindir. Partiye üye kaydedilen kişinin, üye olmasına engel bir hâlinin veya üyelik vasıflarını kaybettiğine dair bilgi edinilmesi halinde, İlçe Yönetim Kurulu bu bilgiyi edindiği günden itibaren on gün içinde araştırmasını yapar, ilgiliyi dinler ve hazırlamış olduğu dosyayı kendi kanaati ile birlikte İl Yönetim Kuruluna gönderir. İl yönetim kurulunun on gün içinde vereceği karar kesindir. Kaydı silinen üyenin istifası ile ilgili işleme esas belgeleri özel bir dosyada saklanır. Üye kayıt defteri ve giriş beyannamesine silme durumu şerh edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PARTİ
TEŞKİLAT YAPISI

MADDE- 13 TEŞKİLÂT

Partinin; tabandan, tavana zorunlu ve ihtiyari birimlerinin tümü, parti teşkilatını oluşturur.

MADDE- 14 TEŞKİLAT KURULUŞ YERLERİ

Teşkilat Birim Merkezleri Parti Genel Merkez Teşkilatı Ankara İl Merkezinde, il ve ilçe Teşkilatları ilgili il ve İlçe Merkezlerinde, Belde Teşkilatları ise, İl ve İlçe Merkezleri hariç olmak üzere Belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. Teşkilatlar, idari ve yerel taksimata göre oluşturulur. Merkez İlçe Teşkilatları İl Başkanlıkları bünyesinde oluşturulabileceği gibi, ayrı, ayrı ilçeler olarak da kurulabilir. Yardımcı kuruluşlar, siyasal eğitim, bilgilenme ve bilgilendirme amaçlı irtibat büroları ve lokaller ile mülki ve idari yapıya göre kurulmuş teşkilata bağlı köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilcilikleri ve internet gibi teknolojik araçlarla donanımlı çalışma ve tanıtım yerleri oluşturulabilir.

MADDE 15- TEŞKİLAT KADEMELERİ

Cesur Düşünce Partisi Teşkilat kademeleri; Belde, İlçe, İl ve Genel Merkez Teşkilatlarından, Belediye Meclis Grupları ve İl Genel meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti grubundan ibarettir. Ayrıca; Parti Teşkilat kademelerinde, Kadın ve Gençlik Kolları, Bölge temsilcilikleri ile diğer yan Kuruluşlar ve Yurt Dışı Temsilcilikleri oluşturulur.

MADDE 16- TEŞKİLAT KADEME ORGANLARI

Parti Teşkilatı, aşağıda yazılı teşkilat kademe organlarından oluşur.
1) İLÇE TEŞKİLATI
• İlçe Kongresi
• İlçe Başkanı
• İlçe Yönetim Kurulu
• Belde Teşkilatı
2) İL TEŞKİLATI
• İl Kongresi
• İl Başkanı
• İl Yönetim Kurulu
• İl Disiplin Kurulu
3) GENEL MERKEZ TEŞKİLÂTI
• Büyük Kongre
• Genel Başkan
• Merkez Yönetim Kurulu
• Başkanlık Divanı
• Merkez Disiplin Kurulu
• Danışma Kurulu
• Yardımcı Kurul ve Komisyonlar

MADDE- 17- PARTİ GRUBU

 1. A) TBMM Grubu
  B) İl Genel Meclisi Grubu
  C) Belediye Meclisi Grubu

MADDE 18- YARDIMCI KURUL VE KOMİSYONLAR

Parti Tüzük ve Programı’nda yer alan amaç, ilke, hedef ve politikaları geliştirmek, yaymak ve tanıtmak, propaganda usul ve esaslarını belirlemek, Türkiye ve dünya meseleleri hakkında ile ilgili araştırma ve değerlendirmeler yapmak, parti üyelerinin siyasi yönde almaları gereken eğitimini temin etmek ve Türkiye’nin meselelerine çözüm üretecek kadrolar yetiştirmek üzere Genel Merkezde; Araştırma, Strateji Geliştirme ve Değerlendirme Merkezi (AR-GE), Parti Hizmet İçi Eğitim Merkezi (Parti Okulu) ve Siyaset ve Liderlik Okulu Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kurulabilir.
Genel Başkan kararıyla; Genel Merkezde “Genel Başkan Başdanışmanlığı ve Danışmanlığı”, “Parti Müfettişliği”, “Siyasi Etik Kurulu” ve “Çalışma Grupları” da oluşturulabilir. Ayrıca; Artan Nüfus ve Coğrafi yapı, kültürel zenginlikler beşiği olan Yedi Bölgede, her Bölgemize ait ayrı, ayrı birer Bölge Temsilcilikleri ve bu temsilcilere yardımcı olmak üzere ikişer kişilik yardımcı ataması yapılabilir. Bu birimler, Genel Başkan veya görevlendireceği bir Genel Başkan Yardımcısına bağlı olarak faaliyet yürütürler. Ayrıca il ve ilçe teşkilatlarında çeşitli konularda araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Başkanlık Divanı kararı ile çalışma grupları ve danışma kurulları kurulabilir. Bunların dışında da, Genel Merkez ve diğer teşkilât birimlerinde partinin amacına uygun olarak gerekli görülmesi halinde araştırma ve danışma amaçlı ihtiyari kurullar Merkez Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulabilir.

MADDE- 19 YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER

Yurt dışı temsilcilikler, ilgili ülke mevzuatı da dikkate alınarak Genel Başkan’ın teklifi ve Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile aşağıdaki listede belirtilen yerlerde kurulabilir. Yurt dışı temsilciliklerinin oluşmasında öncelikle Türk Vatandaşlarının yoğun olduğu Ülkeler dikkate alınır. Yurt dışı temsilciliklerinin kuruluşu ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ OLUŞTURULACAK ÜLKE VE ŞEHİRLER

AFGANİSTAN / Kabil
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ / Los Angeles, San Fransisco, Paterson, New York, Washington D.C., Miami,
ALMANYA / Berlin, Bonn, Bad-Karishafen, Aachen, Bamberg, Bilefeld, Bergnuestad, Brakel, Bremen, Delmenhorst, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Hamm, Hagen, Hameln, Hamburg, Hannover, Herford, Helmstedt, Höxter, Kassel, Krefeld, Köln, Münih, Neuwied, Ratingen, Solingen, Stuttgart, Velbert, Viersen, Tutlingen, Wuppertal, Frankfurt, Koblenz, Mahnheim, Wiesbaden, Dresden, Leibzig ve Göttingen
ARJANTİN /Buenos Aires
AVUSTURYA/ Viyana, Innsbruck
AVUSTURALYA / Melborne, Sidney
ARNAVUTLUK / Tiran
AZERBAYCAN / Bakü
BELÇİKA / Brüksel, Anvers
BOSNA-HERSEK/ Saraybosna, Mostar
BREZİLYA / Brasilla
BULGARİSTAN / Filibe, Sofya
CEZAYİR / Cezayir
ÇİN HALK CUMHURİYETİ / Pekin, Şangay
DANİMARKA / Kopenhag
ENDONEZYA / Jakarta
FAS / Rabat
FİNLANDİYA / Helsinki
FRANSA / Paris, Strazburg, Liyon, Basel, Mulhause
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ / Pretoria
GÜNEY KORE / Seul
GÜRCİSTAN / Tiflis, Batum
HİNDİSTAN / Yeni Dehli
HIRVATİSTAN / Zagrep
HOLLANDA / Amsterdam, Lahey
IRAK / Bağdat, Kerkük
İNGİLTERE / Londra, Manchester
İRAN / Tahran
İRLANDA / Dublin
İSPANYA / Barselona, Madrid
İSRAİL / Tel Aviv
İSVEÇ / Göteborg, Stokholm
İSVİÇRE / Cenevre, Zürih
İTALYA / Roma
JAPONYA / Tokyo
KANADA / Montreal, Toronto
KATAR / Doha
KAZAKİSTAN / Astana, Almatı
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ / Lefkoşe, Girne
KIRGIZİSTAN / Bişkek
KOSOVA / Priştine
LİBYA / Trablusgarp
MACARİSTAN / Budapeşte
MAKEDONYA / Üsküp
MALEZYA / Kuala Lumpur
MEKSİKA / Meksiko City
MOLDOVA / Kişinev
MISIR / Kahire
NORVEÇ / Oslo
ÖZBEKİSTAN / Taşkent, Semerkand, Buhara
PAKİSTAN / İslamabad
POLONYA / Varşova
PORTEKİZ / Lizbon
RUSYA / Moskova, St. Petersburg
ROMANYA / Bükreş
SURİYE / Şam
SUUDİARABİSTAN / Riyad
TACİKİSTAN / Duşanbe
TUNUS / Tunus
TÜRKMENİSTAN / Aşkabat, Merv
UKRAYNA / Kiev, Simferopol
ÜRDÜN / Amman
YEMEN / Sanaa
YUNANİSTAN / Atina, Selanik, Gümülcine

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BELDE, İLÇE VE İL TEŞKİLATLARI

MADDE- 20 BELDE TEŞKİLATI

İl ve İlçe merkezleri dışında, belediye teşkilâtı bulunan yerlerde belde teşkilâtı kurulabilir. Belde teşkilâtı, bulunduğu İlçe teşkilâtına bağlı olarak çalışır. Belde Yönetim Kurulu seçimi; İlçe Başkanının veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesinin nezaretinde yapılır. Yönetim Kurulu üyeleri o beldede oturan partili üyelerce seçilir. Bu seçimde asil üye sayısı kadar da yedek üye belirlenir. Belde yönetim kurulu, başkan dahil 5 üyeden oluşur. Belde Yönetim Kurulu üye sayıları, nüfus, alınan oy ve iş hacmi dikkate alınarak il yönetim kurullarınca en çok 15 üyeye kadar artırılabilir. Belde Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir sekreter ve bir muhasip seçerler. Seçilmiş olan Belde Yönetim Kurulunun görev süresi, bağlı bulunduğu İlçe Başkanlığının görev süresi kadardır.

MADDE- 21 İLÇE BAŞKANLIĞI

İlçe Başkanı, en çok üç yıl için görev yapmak üzere, ilçe kongresinde gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulunun Başkanı olan İlçe Başkanı, görev aldığı İlçede, partiyi temsil eder. Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar ve üyeleri toplantıya davet eder. İlçe Yönetim Kurulunun parti tüzüğüne uygun çalışmasını sağlamak için gerekli şartları oluşturur. İlçedeki ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve bilimsel her amaçla yapılan her türlü organizasyon ve faaliyetleri, kamu çalışmalarını ve diğer parti faaliyetlerini izler, gerekli görülenlere iştirak eder, daha sonra bu çalışmalar hakkında bir üst kademe olan İl Başkanlığına hem sözlü, hem de yazılı bilgi verir.
İlçe Başkanı; İlçe çevresinde partisinin faaliyetlerinin başarılı, verimli ve etkin yürütülmesi, tüzük ve programda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde birlik ve uyum sağlanması amacıyla, partili belediye başkanları ve belediye meclisi parti grupları ile düzenli olarak istişare ve toplantılar yapar, toplantılara başkanlık eder, alınan kararlar ve çalışmalarla ilgili olarak il başkanını bilgilendirir. Bu gruplar ile ilçe ve belde yönetim kurullarının ve teşkilata bağlı diğer tüm birimlerin de koordinasyonunu sağlar.

MADDE- 22 İLÇE YÖNETİM KURULU

İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı hariç en az 5, en fazla 20 Üyeden oluşur. En fazla üç yıl için görev yapmak üzere, İlçe Kongresinde gizli oyla seçilir. Nüfusu 100.000’ni (yüz bin) geçen ilçelerde en az 7, en fazla 40 asıl üyeden oluşur. Yedek üye sayısı, asıl üye sayısının en fazla üçte biri kadardır. İlçe Yönetim Kurulunu oluşturacak üyeler gizli oyla ve açık sayım esasına göre seçilir. İlçe Yönetim Kurulu üye sayıları, Merkez Yönetim Kurulunca iş hacmi, alınan oy ve benzeri nedenlerle değiştirilebilir. Yönetim Kurulunun başkanı, İlçe Başkanıdır. İlçe Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla; bir ilçe sekreteri, bir ilçe muhasibi ile yeteri kadar, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde İlçe Başkan Yardımcısı seçer. Başkan Yardımcıları ve diğer üyeler arasındaki görev dağılımı ile İlçe Başkanı olmadığı zaman yerine kimin vekalet edeceği ilçe başkanı tarafından belirlenir. İlçe yönetim kurulunca seçilmiş bulunan ilçe sekreteri; kanun, parti tüzüğü ve yönetmeliklerine göre tutulması gereken defter, kayıt ve dosyaların usulüne uygun olarak tutulması ve partinin her türlü yazışmalarının yürütülmesi ile yükümlü ve sorumludur. İlçe muhasibi; teşkilâtın hesap işlerinin yürütülmesi, kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması gereken muhasebe defter ve kayıtlarının tutulması, üyelik aidatlarının tahsili ile üst kademelere sunulmak üzere kesin hesap raporu ve yıllık bütçe tasarısının zamanında hazırlanmasını sağlamakla görevlidir. Başkan ve ilçe muhasibi harcamaların Yönetim Kurulu kararına uygunluğundan beraber sorumludurlar. İlçe teşkilatlarının kurulması aşamasında; İlçe Gençlik Kolları ve İlçe Kadın Kolları Başkanlıkları kurulabilir. Bu kuruluşların atamalarını İlçe Başkanı yapar. Görev ve sorumluluklarını belirler.

MADDE- 23 İLÇE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

İlçe Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a. Kanun, parti; tüzüğü ve yönetmelikleri ile Merkez Yönetim Kurulu, Başkanlık Divanı ve İl Yönetim Kurulu kararlarının gereklerini yerine getirmek,
b. Üst kademelerin emir ve talimatlarına uymak,
c. İlçe dahilinde parti faaliyetleri düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek,
d. Partinin siyasi görüş, amaç ve ilkelerinin anlatılması, yayılması ve partinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
e. Alt kademe faaliyetlerini denetlemek,
f. Diğer partilerin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,
g. Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek, bunun için gerekli programları yapmak, seçim çalışmalarını düzenlemek,
h. İlçe ve çevresinde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarını üst kademeye bildirmek,
i. İlçe Kongresinin gündemini hazırlamak, kongreye sunulacak çalışma raporu, yıllık bütçe ve kesin hesap tasarısının düzenlenmesi ve bunların zamanında üst kademelere gönderilmesini sağlamak,
j. Parti gelirlerinin en uygun şekilde toplanması, mevzuata uygun yeni gelir kaynaklarının bulunması ve parti harcamalarının usulüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
k. İl Yönetim kurulunun yapacağı faaliyet ve organizasyonla ilgili görüşünü almak kaydıyla ilçede siyasi, sosyal ve kültürel içerikli toplantılar düzenlemek.

MADDE- 24 İLÇE KONGRESİ

İlçe Kongrelerinin ne zaman yapılacağı, Merkez Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan kongre takvimi çerçevesi içinde İl Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü alınarak belirlenir. İlçe Kongresi, seçilmiş ve tabii delegelerden teşekkül eder. Seçilmiş delegeler 400’den fazla olamaz. Seçilmiş delegeler;
a. İlçe çevresindeki köy ve mahallelerde kayıtlı parti üye sayısı 400 veya 400’den az ise bütün parti üyeleri ilçe kongresi delegesi sayılırlar.
b. İlçe çevresindeki köy ve mahallelerde kayıtlı partili üye sayısı 400’den fazla ise 400 rakamı, partinin son milletvekili seçiminde o ilçede aldığı toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı, köy ve mahallede son Milletvekili Genel Seçiminde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Çıkan sayı, köy ve mahallelerden seçilecek delege miktarını gösterir.
c. Köy ve mahallelerde ilçe kongresi delegelerinin, o köy ve mahallelerde kayıtlı üyelerden seçilmesi zorunludur.
d. Bir köy veya mahalledeki partili üye sayısı, o köy için hesaplanan delege kontenjanı sayısının altında ise, bu durumda olan köy ve mahalleler, İl Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer bir köy veya mahalle ile birleştirilerek delege seçimine gidilir.
e. Delege seçimlerinin başlama tarihi, Merkez Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek ilgili kademelere bildirilir.
f. İlçe merkezi, mahalle ve köyler ile, ilçeye bağlı belde mahallelerinde yapılacak delege seçimlerinde, Tüzüğün ilgili maddesi dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş listelerdeki üyeler oy kullanabilir.
g. İlçe Yönetim Kurulu, köy ve mahallelerde delege seçimlerini yürütmek üzere üyelerinden birini görevlendirebileceği gibi, sadece bu işler için köy ve mahallelerdeki parti üyeleri arasından bir kişi de temsilci sıfatı ile görevlendirebilir.
h. Beldeye bağlı mahallelerdeki delege seçimini, Belde Yönetim Kurulu gerçekleştirir. Bu maddenin (f) fıkrasında adı geçen listelerdeki kayıtlı üyeler, İlçe Yönetim Kurulu tarafından uygun bir mahalli yöntemle ilân edilen yer, gün ve saatte köy ve mahallelerdeki delegeleri seçerler.
Seçim sonuçları toplantı başkanı, yardımcısı ve parti görevlileri tarafından imzalanarak ve üç nüsha olarak düzenlenen bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir sureti, seçim yapılan yere asılır, iki sureti ise; İlçe Başkanlığına teslim edilir. İlçe Başkanlığı, köy ve mahalle toplantılarından sonra İlçe Kongresi için seçilen delege listesini, iki nüsha olarak İlçe Kongresinden, en az on beş gün önce İlçe Seçim Kurulu başkanına verir. Kesinleştikten sonra İlçe Seçim Kurulu başkanı tarafından onaylanarak İlçe Başkanlığı’na iade edilen delege listesi, İlçe Kongresinin yoklama cetvelini oluşturur. Tabii delegeler İlçe kongresinin tabii delegeleri; İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Partili İlçe Belediye Başkanı ile İlçeye bağlı diğer belediyelerin başkanlarıdır. Büyükşehir Belediye Başkanları dışındaki partili İl Belediye Başkanları ile merkez İlçe çevresindeki diğer belediyelerin başkanları, merkez ilçe kongresinin tabii üyesidir. Geçici İlçe Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin de kongreye katılma hakları olmakla birlikte, delege sıfatı olmayanların oy kullanma hakları yoktur. İlçe Yönetim Kurulu başkan ve üyeliği sıfatıyla kongrenin tabii üyesi olanlar, Yönetim Kurulunun ibrasına ilişkin oylamalara katılamazlar.

MADDE- 25 İLÇE KONGRESİNDE İL KONGRESİNE SEÇİLECEK DELEGE SAYISI

İlçe Kongresinde İl Kongresi için seçilecek delege sayısı, partinin o ilçede aldığı oy sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır: 600 sayısı, İl seçim çevresinde son Milletvekili Genel Seçiminde partinin aldığı oy sayısı toplamına bölünür. Elde edilecek olan kat sayı, İlçe Seçim çevresinde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Ortaya çıkan rakam, ilgili İlçe Kongresinde, İl Kongresi için seçilecek delege sayısını gösterir.

MADDE- 26 İL BAŞKANLIĞI

İl Başkanı, en çok üç yıl için görev yapmak üzere, İl Kongresinde gizli oyla seçilir. Aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanı olan İl Başkanı, İl içerisinde partisini temsil eder. İl Kurultayı; İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu asıl ve Yedek üyeleri ile Büyük Kurultay asıl ve yedek delegelerini seçer. Yönetim kurulunun gündemini hazırlar, üyeleri toplantıya davet eder, bağlı bulunan teşkilâtları denetler ve parti adına ilgili resmi yazışmaları yapar. Konusuna göre malî işlerle ilgili yazışmalarda, İl Muhasibinin, diğer yazışmalarda ise sekreter üyenin de imzası bulunur. Acil hallerde İl Başkanı, sorumluluğu almak kaydıyla yalnız kendi imzasıyla da resmi yazışmaları yapabilir. İL BAŞKANI;, İl Yönetim Kurulu ile birlikte; Kendisine yardımcı olmak üzere, üye sayısı ve nüfus potansiyelleri de dikkate alarak, ihtiyaçlara yetecek şekilde İl Başkan Yardımcılarının atamasını ve Başkan Yardımcıları arasındaki görev dağılımını yapar. Görevde bulunmayacağı durumlarda yerine vekalet edecek İl Başkan Yardımcısını kendisi belirler. İl Teşkilatları ile birlikte, İl Gençlik kolları ve İl Kadın Kolları başkanlıklarının atamasını yapar, görev ve sorumluluklarını tayin eder. Yönetim kurullarının parti tüzüğüne uygun çalışmasını sağlar. Bu amaçla çalışmalar yapar, tedbirler alır ve partili üyeler arasından ilgili görevlendirmeleri yapar. İldeki ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel faaliyetleri, kamu çalışmalarını ve diğer siyasi partilerin faaliyetlerini izler, gerekli görülenlere iştirak eder, bu kapsamda yapılması gereken çalışmaları yapar ve bu çalışmalar ile ilgili teşkilat kademelerinden intikal edenler hakkında bir üst kademeye bilgi verir.
İl Başkanı; İl içerisinde partisinin faaliyetlerinin başarılı, verimli ve etkin yürütülmesi, tüzük ve programda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde, birlik, beraberlik ve uyum sağlanması amacıyla, partili Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Parti Grupları ile düzenli olarak istişare ve toplantılar yapar, toplantılara başkanlık eder, alınan kararlar ve çalışmalarla ilgili olarak üst kademeleri bilgilendirir. Bu gruplar ile ilçe ve belde yönetim kurullarının ve teşkilata bağlı diğer teşkilat birimlerinin koordinasyonunu sağlar.

İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI, İL SEKRETERLİĞİ VE İL MUHASİBİNİN GÖREVLERİ

MADDE- 27 İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI:

İl Başkan Yardımcıları, İl Başkanınca verilecek görevleri yapar ve İl başkanının görevde olmadığı zamanlarda, İl Başkanının kendisinin vekalet verdiği İl Başkan Yardımcısı, İl Başkanına vekâlet ederler.
MADDE- 28 İL SEKRETERLİĞİ

İl Sekreteri; Kanun, parti tüzüğü ve yönetmeliklerine göre tutulması gereken defter, kayıt ve dosyalarının usulüne uygun olarak tutulması ile Partinin her türlü resmi yazışmalarının yürütülmesinden sorumludur.

MADDE- 29 İL MUHASİBİ VE GÖREVLERİ

İl Muhasibi; İl Teşkilâtının hesap işlerini yürütür. Kanun, Parti Tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca tutulması gereken muhasebe defter ve kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar. İl Teşkilatına bağlı tüm İlçe Teşkilatı kademelerinin hesaplarını denetler. Üyelik aidatlarını tahsil eder. Genel Merkeze sunulmak üzere kesin Hesap Raporu ve Yıllık Bütçe tasarısının zamanında hazırlanması ve ilgili mercilere ulaşmasını sağlar. Başkan ve İl Muhasibi, harcamaların Yönetim Kurulu Kararlarına uygunluğundan müteselsil olarak sorumludur.

MADDE- 30 İL YÖNETİM KURULU

İl Yönetim Kurulu, en fazla üç yıl için görev yapmak üzere, İl Kongresinde gizli oyla, açık sayım usulüne göre seçilir. Süre bitiminde tekrar aday olunabilir, zaman sınırlaması yoktur. İl Kurultayınca seçilecek asıl üye sayısı İllerde en az 7, en fazla 40, Büyük şehirlerde en fazla 60 asıl üyeden oluşur. Yedek üye sayıları ise asıl üyelerin en fazla üçte biri kadardır. İl Yönetim Kurulu üye sayıları, Merkez Yöne- tim Kurulu tarafından İl teşkilatının görev kademelerindeki iş yoğunluğu, alınan oy ve benzeri nedenlerle değiştirilebilir. Haklarında geçici çıkarma cezası verilmiş olup, henüz ceza süresini doldurmamış ve cezası kesinleşmemiş olan kimseler, Yönetim Kuruluna seçilemezler ve hiçbir şekilde bu kurulda görev alamazlar. İl yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla; Bir İl sekreteri, bir İl muhasibi ile üye sayısı ve nüfus yoğunluğu, iş hacimleri de dikkate alınarak, İl Başkanına yardımcı olmak üzere yeteri kadar İl Başkan Yardımcısı ataması yapabilirler. Bunlar ile diğer yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ise İl Başkanı tarafından yapılır.

MADDE- 31 İL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

İl Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a. Kanun, parti tüzüğü ve yönetmelikleri ile Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı kararlarının gereklerini yerine getirmek,
b. Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanının emir ve talimatlarına uymak,
c. İlde partisinin faaliyetlerini düzenlemek, koordine etmek ve yürütmek,
d. Partinin görüş, amaç, ilke ve politikalarının anlatılması, yayılması ve partinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
e. İl Yönetim Kuruluna bağlı alt kademe faaliyetlerini denetlemek,
f. Diğer siyasi partilerin çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,
g. Bütün seçimlerde parti adaylarının başarısı için gayret etmek, bunun için gerekli olan programlarını yapmak ve seçim çalışmalarını düzenlemek,
h. İlde ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar hakkında araştırma yapmak, bilgi toplamak ve bu bilgileri değerlendirmek, ilgili değerlendirme sonuçlarını, Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanına, her ay düzenlenen İl Yönetim Kurulu toplantısı raporları ile birlikte resmi yazı ile bildirmek,
i. İl Kongresinin gündemini hazırlamak, kongreye sunulan çalışma raporu, yıllık bütçe ve kesin hesap tasarısının zamanında ve gerekli koşulları taşıyacak şekilde düzenlenmesini sağlamak,
j. Parti gelirlerinin en uygun şekilde toplanması, mevzuata uygun yeni gelir kaynaklarının bulunması ve partiye ilişkin harcamaların usulüne uygun olarak yapılabilmesi için, “Siyasi Partiler Kanunu” maddelerinin ilgili hükümlerine uygun düzenlemeler yapmak,
k. Gerektiği zaman konudan sorumlu ve yetkili ilgili Genel Başkan Yardımcısı’nın da uygun görüşünü almak kaydıyla, İl içerisinde siyasi, sosyal ve kültürel içerikli toplantılar düzenlemek,
l. İl Başkanına verilen görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.

MADDE- 32 İL DİSİPLİN KURULU

‘‘İl Disiplin Kurulu, İl Kongresi tarafından seçilmiş 5 Asil, 3 Yedek üyeden oluşur’’

MADDE- 33 İL KONGRESİ VE DELEGELER

İl Kongresi, seçilmiş delegelerle tabii delegelerle oluşur. Seçilmiş delegeler 600’den fazla olamaz Seçilmiş Delegeler; İlçe Kongresinde Tüzüğün ilgili maddesine göre seçilmiş delegelerdir. Tabii Delegeler
a. İlin partili milletvekilleri,
b. İl Başkanı,
c. İl Yönetim Kurulu üyeleri,
d. İl Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri ile,
e. Büyükşehir belediye başkanlarıdır.
Geçici İl Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahiptir. Ancak, bunlardan delege sıfatı olmayanların oy kullanma hakları yoktur. İl Yönetim Kurulu başkan ve üyeliği sıfatıyla kongrenin tabi delegesi olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ilişkin oylamalara katılamazlar. İl Başkanlığı; İlçe Kongrelerinde İl Kongresi için seçilen delege listelerini iki nüsha olarak hazırlayıp, yetkili İlçe Seçim Kurulu başkanlığına, İl kongresinden en az 15 gün önce teslim eder. İl Kongre listesi kesinleştikten sonra, İlçe Seçim Kurulu başkanınca onaylanarak İl Başkanlığına iade edilen delege listesi, İl Kongresi yoklama cetvelini oluşturur.

MADDE- 34 İL KONGRESİNDE BÜYÜK KONGRE İÇİN SEÇİLECEK DELEGE SAYISI

İl Kongrelerinde Büyük Kongre için seçilecek delege sayısına aşağıdaki hesaplama yapılarak ulaşılır; Ülke toplam milletvekili sayısının iki katının, partinin son Milletvekilli Genel Seçiminde aldığı Türkiye genelindeki toplam oy sayısına bölünmesiyle bulunacak katsayının, ilgili il seçim çevresinde alınan oy sayısıyla çarpılması sonucunda bulunan sayıdır. Büyük kongre için seçilen delegelerin görev süresi, seçildikleri kongreyi takip eden ilk olağan kongrede yerlerine yeni delegelerin seçilmesine kadar devam eder. İlçe ve İl kongreleri delege sayıları ile bir üst kongre için seçilecek delege sayılarını hesaplamak ve kongre tarihlerini 15 gün önce liste hâlinde ilgili kademelere göndermek görevi Teşkilâttan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İL VE İLÇE TEŞKİLATLARINA YÖNELİK OLAN ORTAK HÜKÜMLER

MADDE- 35 GÖREV VE YETKİ SINIRLAMALARI

Yönetim Kurulu üyeleri ve Kurul Başkanları:
a. Parti program ve tüzüğüne aykırı beyanda bulunamazlar. Merkez Yönetim Kurulunun izni olmaksızın görev ve yetki kademelerini aşan “Parti Genel Politikası” hakkında demeç veremezler. Kendi kademelerinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan daha yukarı makam ve mercilerle yazışma yapamazlar.
b. Bir üst kademeye danışıp, gerekli izni almadan kendi kademelerindeki resmi makam ve merciler hakkında menfi demeçler veremezler.
c. Kademe esasına uymadan bir üst kademeye şikâyette bulunamazlar. Ancak, üst kademeye anlatamadıkları istek ve şikâyetleri bulunduğu takdirde, bağlı bulundukları kademeye bilgi vermek suretiyle onun üstündeki kademeye başvurabilirler.
d. Bağlı bulundukları üst kademe ile bağlantılarını veya ilgilerini kesmeye karar veremezler.

MADDE- 36 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Belde, İlçe ve İl Yönetim Kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını mevcudun çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması durumunda, başkanın bulunduğu tarafın görüşü benimsenmiş sayılır. Kurul toplantıları teşkilât binasında yapılır. Yönetim kurulları tarafından karar alınarak çağrılıp dinlenmesine karar verilenler dışında, kurul üyesi olmayanlar toplantılara katılamaz. Yönetim kurullarının olağan toplantıları en az 15 günde bir yapılır. İl ve ilçe başkanı ile, Yönetim Kurulu üyeleri oylamada çoğunluk sağladıklarında, “Olağanüstü Toplantı” düzenlenmesini isteyebilir ve çağrıda bulunabilirler. Toplantıların günü ve saati önceden tespit edilerek karar defterine yazılır ve bütün üyelere imza ettirilir. Yönetim Kurulları, ele alınacak konu ve kararlara ilişkin olarak gerek görmeleri hâlinde daha sık toplantı yapılmasını kararlaştırabilirler. Haklı bir mazereti olmaksızın, kendisine toplantı gününe ilişkin tutanak imza ettirilen veya toplantı günü kendisine yazılı olarak bildirilmiş olmasına rağmen üst üste üç toplantıya katılmayan üye, görevinden çekilmiş sayılır. Görevinden çekilmiş olması tüzükte bu açıklama ile sabit olan üyenin, İlçe Yönetim Kurulunda ise İl Yönetim Kuruluna, İl Yönetim Kurulunda ise, Merkez Yönetim Kuruluna itiraz hakkı vardır. Yapılan itiraz sonucunda, ilgili üst Yönetim Kurulunun kararı kesindir ve geçerlidir.

MADDE- 37 KURUCU YÖNETİM KURULLARI

Yeni bir teşkilat oluşturulacak veya kapatılıp yeniden açılacak ya da feshedilen belde, ilçe ve illerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından “Kurucu Yönetim Kurulları” teşkil olunur. Kurucu Yönetim Kurulları, kendi kademelerinin kongrelerine kadar, kongre seçimleri ile göreve getirilecek yöneticilerin hak ve yetkilerine sahip olarak görev ifa ederler.

MADDE- 38 ÜYELİKLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Üyeliklerin Boşalması Belde, İlçe ve İl Yönetim Kurulları ile İl Disiplin Kuruları asil ve yedek üyelerinin her ne sebeple olursa olsun, toptan çekilmeleri veya bu kurulların herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, boşalan kurullar yerine; Belde için İlçe Yönetim Kurulunun teklifi ve İl Yönetim kurulunun onayı ile, İlçe için İl Yönetim Kurulunun teklifi ve Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile, İl Yönetim Kurulları için ise Merkez Yönetim Kurulu tarafından boşalan ilgili kurullar yerine yeni kurullar teşkil olunur. Bu kurullar, kongre tarafından seçilmiş Yönetim ve Disiplin kurullarının hak ve yetkilerine sahiptirler. İl veya İlçe Yönetim Kurulu ile İl Disiplin Kurulunun üye sayısı, yedeklerin tamamının göreve getirilmesine rağmen toplantı yeter sayısının altına düşerse kurul boşalmış sayılır. İşten el çektirme dışında herhangi bir sebeple İl veya İlçe Başkanlığının boşalması hâlinde, ilgili kurul yedekleriyle tam sayıya, bu mümkün olmadığı takdirde ise, “Karar Yeter Sayısına” tamamlandıktan sonra, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kendi aralarından birini yeni başkan olarak seçerler. Seçilen yeni başkan, gerek görülmesi hâlinde aynı usul ve esaslarla değiştirilebilir.

MADDE- 39 GÖREVİN İPTAL EDİLECEĞİ DURUMLAR VE GEÇİCİ KURULLARINTEŞKİLİ

Teşkilâtlardaki Yönetim Kurulları veya Kurul Üyeleri;
a. Siyasi Partiler Kanunu ve iş bu Tüzük hükümleri gereğince tutulması gereken defterlerin ve kayıtların usulüne uygun olarak tutulmaması veya tutulan defter ve kayıtlar üzerinde tahrifat yapılması, ilgili defter ve kayıtların uygun yer ve şekilde muhafaza edilmemesi durumunda ya da muhasebe ile ilgili kayıt ve belgelerin süresi içinde Genel Merkez’e gönderilmemesi,
b. Kurullarda görev alanların kimlik bilgilerinin ilgili mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilmemesi,
c. Ülke ve parti menfaatlerine, kanun, tüzük ve yönetmelikleri ile sabit olan, partinin ilke, amaç, hedef ve politikalarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunulması, teşkilatların birlik ve uyum içinde sevk ve idaresinde zafiyet gösterilmesi,
d. Haklarında Siyasi Partiler Kanunu’nun 102’nci maddesinde ve Tüzükte belirtilen Disiplin cezaları nedeniyle; kesin olarak partiden “Çıkarılma Cezası”nı gerektiren hâllerin sabit olması, durumunda, ilgililerin kanuni sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Merkez Yönetim Kurulunda yapılacak gizli oylama sonucunda, üye tam sayısının en az üçte ikisinin müspet oyu ile alınacak bir kararla aşağıdaki şekilde işten el çektirilirler.
İlçe Yönetim Kurulu, bir Belde Yönetim Kurulu hakkında “İşten el çektirmeyi gerekli kılan herhangi bir durum tespit ettiği takdirde, durumu gerekçeli bir kararla İl Yönetim Kuruluna bildirerek, Belde Başkanının veya Belde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının işten el çektirilmesini isteyebilir. İl Yönetim Kurulu, bir İlçe Yönetim Kurulu hakkında işten el çektirmeyi gerekli bir durumu tespit ettiğinde, bu durumu gerekçeli kararı ile Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. İl Yönetim Kurulu gerekçeli kararında, İlçe Başkanı da dahil olmak üzere, İlçe Yönetim Kurulunun tamamının veya bir kısmının işten el çektirilmesini isteyebilir. Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurulunun yaptığı müracaat üzerine, Belde ve İlçe Teşkilâtları Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin veya resen İl Başkanının veya İl Başkanı da dahil Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı ve yahut bir kısmını işten el çektirebilir. Alınan bu karar kesindir. İlçe ve İl Yönetim Kurullarının, asil ve yedek üyeleriyle birlikte toptan işten el çektirilmeleri hâlinde, Merkez Yönetim Kurulu; “İşten el çektirme kararı” ile birlikte geçici bir Yönetim Kurulu kurar ve ilgili teşkilât birimine tebliğ eder. İşten el çektirme hâlinde oluşturulan kurullara, “Geçici Kurullar” denir. İşten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İlçe Kongresi, İl Yönetim Kuruluna tebliği tarihinden itibaren ise 45 gün içerisinde İl Kongresi toplanarak yeni Yönetim Kurulunu seçer. Bu süre içerisinde İlçe ve İl Kongresi için yeni delege seçilmemiş ise, Kongre eski delegeleri ile toplanır. Bu suretle seçilen Yönetim Kurullarının görev süresi, normal kademe kongrelerine kadar devam eder. Kısmen el çektirme hâllerinde ise, ilgili İl ve İlçe Yönetim Kurulu yedek üyelerden tamamlanır. Kısmen el çektirme halinde ise boşalma hükümleri uygulanır.

MADDE- 40 BİRDEN FAZLA GÖREV YASAĞI

Belde, İlçe ve İl Teşkilâtında Başkan veya Kurul üyeliklerine seçilmiş olanlar, Kongre delegelikleri hariç olmak üzere bir tek görevi yürütebilirler. Bir üst kademede Başkan veya Kurul üyeliğine seçilenlerin yeni görevlerine başlayabilmeleri için eski görevlerinden ayrılmış olmaları gerekir. Milletvekilliği ya da Mahalli İdareler Seçimleri sonunda bir göreve seçilmiş olanlar, aynı zamanda teşkilat kademelerinde Başkanlık ve Kurul üyeliklerinde görev alamazlar. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında görevli olanlar Merkez Yönetim ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyesi olamazlar.

MADDE- 41 KONGRE DÖNEMİ VE DELEGELER

İlçe ve İl Kongrelerinin toplantı tarihi ve toplantı süresi, bir üst kongrenin yapılmasına engel olmayacak şekilde ve üç yılı geçmemek üzere, Merkez Yönetim Kurulunca tespit olunur. İlçe ve İl Kongrelerinde, “Üst Kademe Kongresi” için belirlenen sayı kadar asil, bu sayının yarısı kadar da yedek delege seçilir. Asil delegeliğin, ölüm, istifa, ihraç ve diğer sebepler ile boşalması halinde yerine seçilmiş olan yedek delegeler sırayla davet edilir. Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü ve durumlarda delege seçiminin yenilenmesine karar verebilir.

MADDE- 42 KONGRE GÜNDEMİ

Kongre gündemi, kendi kademelerinin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Kongre gündeminin kanunlara, Parti tüzüğüne uygun olarak hazırlanmasından ilgili Yönetim Kurulu sorumludur. Gündem maddelerinin sırası kongrede hazır bulunan delegelerin onda birinin teklifi ile, kongreye katılanların çoğunluğunun kararı ile değiştirilebilir veya aynı şekilde gündeme yeni maddeler ilâve edilebilir.

MADDE- 43 DAVET, YOKLAMA VE KONGRENİN AÇILMASI

Kongrenin; toplanacağı günü, toplantı yeri, saati ve gündemi ile ilgili çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar kongreden en az 15 gün önce, o yerdeki “Mutat yöntem” ile ilân edilir. Gazete ile ilâna gerek olup olmadığına ise, ilgili Yönetim Kurulu karar verir. Seçim yapılacak kongreye, kesinleşen listelerdeki üyeler katılabilir. İlgili teşkilat kademesi, kongresini kendi Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya kendi üyelerinden biri tarafından yoklama yapıldıktan sonra, üye tam sayısının salt çoğunluğunun mevcudu hâlinde açabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı ertelenir. İkinci toplantı; İlgili toplantıya ilişkin ilânda ve delegelere gönderilen yazı ve mektuplarda belirtilen gün, saat ve yerde toplanılarak yapılır. İkinci toplantı, hazır bulunan delegelerle yapılır.

MADDE- 44 KONGRE BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Kongreyi, Başkanlık Divanı yönetir. Kongre açıldıktan sonra bir Başkan, bir ikinci başkan ve yeter sayıda katip üyeden oluşmuş olan bir Başkanlık Divanı seçilir. İlgili Başkanlık adayı bir kişi ise; seçim, el kaldırmak suretiyle iş’ari oyla yapılır, birden fazla aday çıkması durumunda ise gizli oya başvurulur. Diğer üyeler yine iş’ari oyla seçilirler. Divan Başkanı toplantıyı yönetir, kongre gündemini uygular ve toplantı düzenini sağlar. Söz isteyenlere sırasıyla söz verir. Başkanlık divanı, ortaya çıkan lüzum üzerine kararlarını üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği hâlinde ise, Divan Başkanın bulunduğu taraf, çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantı sırasında düzeni bozanları önce ihtar eder, alınan iki ihtara rağmen düzeni bozmaya devam edenler, oy verme hakları saklı kalmak kaydıyla toplantıdan çıkarılır. Kongre Başkanı, Siyasi Partiler Kanunu’nun dördüncü kısmında yer alan siyasi partilerle ilgili yasaklara aykırı konuşmalar yapan veya davranışlarda bulunan kongre üyelerine derhâl müdahale eder, sözlerini kesme hakkına sahiptir. Gerekli görür ise, ilgili kişi ya da kişilerin dışarıya çıkarılmalarını sağlar. İzleyicilerden bu şekilde davranan olursa, bunların da dışarıya çıkarılacağını söyler, gerekli görürse kongreye ara verip, izleyici yerlerini boşaltabilir. Bu konuda Kongre Başkanının alacağı karar kesindir.

MADDE- 45 İL VE İLÇELERDEKİ KONGRE, KARAR VE DENETİM ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

İlçe ve İl Kongreleri kendi kademelerinin en üst karar ve denetim organıdır.
a. Kendi kademesinin yönetim kurulunun faaliyet raporunu görüşür ve karara bağlar.
b. Yönetim Kurulunun sunduğu gelir-gider ve harcamalarını gösteren yıllık kesin hesap raporunu gerektiğinde bir komisyona inceletir. Komisyon en kısa zamanda raporunu hazırlar ve kongre başkanlık divanına verir. Komisyon raporu kongre tarafından görüşülerek kabul veya ret kararı ile karara bağlanır. Kesin hesap kongre tarafından kabul edilirse, ilgili Yönetim Kurulu ibra edilmiş sayılır. İlçe ve İl Kongrelerinde faaliyet raporu ile kesin hesap durumu hakkında görüşme yapılıp karar verilmeden, kongre seçimlerine geçilemez.
c. Kongreler üye teklifleri ile ilgili yetkili olduğu konuları karara bağlar. Yetkisi dışında bulunanların ise, Yönetim Kurulunca ilgili kademelere bildirilmesine karar verir. Üyelerin dilek ve şikâyetlerini değerlendirir.
d. Kanunların yasakladığı hususlar dışında her türlü genel siyasi konular hakkında, ülke ve bölge meseleleri ile, kamu hizmetleri hakkında görüşme yapılıp, karar alınabilir.
e. İlçe Kongresi; İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile il kongresine katılacak delegeleri, İl Kongresi ise; İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Büyük Kongre delegelerini seçer.
f. Kongreler, ilgili kanunlar ile bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen sair görevleri de yerine getirir.

MADDE- 46 KONGRE SEÇİMLERİ VE TUTANAKLAR

İlçe ve İl organları seçimleri ile üst delege seçimleri yargı gözetimi ve denetimi altında gizli oy ve açık tasnif yöntemi ile aşağıdaki esaslara göre yapılır: Seçim yapılacak İl ve İlçe Kongrelerine ilişkin delege listeleri, Siyasi Partiler Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ilgili seçim kurulu başkanına, kongrenin yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları içeren belgelerle birlikte verilir. Seçim Kurulu Başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de isteyip inceler ve varsa noksanları tamamlattıktan sonra kongreye katılacakları belirleyen listeleri onaylar ve iade eder. Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden 7 gün önce kongresi yapılacak olan ilgili kademenin bulunduğu binaya asılarak ilân edilir. İlân süresi üç gündür. İlân süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hâkim tarafından onaylanarak kongresi yapılacak teşkilâta gönderilir. Seçim Kurulu Başkanı, bir başkan ile iki üyeden oluşan yeterli sayıda kişi ile, ilgili Seçim Sandık Kurulu oluşturur. Sandık Kurulu Başkanı ile bir üyesi memurlar arasından, diğer üyesi de aday olmayan Parti üyeleri arasından seçilir. Ayrıca her sandık için aynı şekilde üçer adet yedek üye de belirlenir. Seçim Sandık Kurulu Başkanının yokluğunda ilgili kurula, memur üye başkanlık eder. Seçim Sandık Kurulu, siyasi partiler kanununun ve parti tüzüğünün öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi ve oyların tasnifiyle görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız devam eder. Seçilme yeterliliğine sahip her parti üyesi, kongre seçimlerinde adaylığını koyabilir veya aday gösterilebilir. Kongrelerde seçilecek organlara adaylık müracaatı için Divan Başkanlığınca bir süre tespit edilerek kongreye duyurulur. Bu süre sonunda adaylar ilan edilir. Aday listeleri adaylarca, organlara göre ayrı veya tek liste hâlinde ayrıca yedek listeler de gösterilmek üzere hazırlanıp yeteri kadar çoğaltılmış olarak süresi içinde, Kongre Başkanlık Divanına verilir. Başkanlık Divanı bu listeleri mühürleyip oy pusulası haline getirmek üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanına verir. İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından mühürlenen listeler oy pusulası olarak sandık kuruluna verilir. Kongre Başkanlık Divanı, ferdi ve toplu aday listelerini ayrı okumak suretiyle açık bir şekilde kongre üyelerinin bilgisine sunduktan sonra, askı yoluyla da kongre salonunda ilân eder. Kongre delegesi, birden fazla toplu liste varsa bunlardan birini oy pusulası olarak kullanmakta serbesttir. Bir zarftan birden fazla aynı içerikli toplu liste çıkarsa bunlardan biri, farklı içerikli birden fazla toplu liste çıkması durumunda ise her ikisi de dikkate alınmaz. Seçimlerde tek liste kullanılması ve bu listedeki isimlerin seçilecek üye sayısından fazla olması durumunda, seçmenlerce listedeki aday isimleri karşısına açılan kutulara, seçilecek üye sayısı kadar işaret konmak suretiyle tercih yapılır. Seçimi yapılacak her organ için birden fazla liste var ise, delege bunlardan herhangi biri üzerinde mevcut adayları dikkate alarak gerekli gördüğü değişikliği yapabilir: Bir listedeki isimlerden bir kısmını çizip yerlerine diğer listelerden ya da listelerde yer almayan ferdi adaylardan isimler de yazabilir. Ancak işaretleyeceği aday sayısı seçilecek sayıdan fazla olamaz. İşaretleme sırasında veya silip yazmada yukarıdaki sayı ve usullere uyulmaması ile zarf ve oy pusulaların, kimin tarafından verildiğine dair işaret taşıması hâlinde oy pusulası geçersiz sayılır. Seçimlerde birden fazla listede isimleri bulunan adayların aldıkları oy, tüm listelerden aldıkları oyların sayılıp toplanması suretiyle tespit edilir. Kongrede bulunan delegelerin tamamı oy kullandıktan ve Sandık Kurulu tarafından yapılan uyarılar sonucunda oy kullanacak başka delege kalmadığı anlaşıldıktan sonra, durum sandık kurullarınca bir tutanakla tespit edilerek sandıklar açılır ve oy sayımına geçilir. Seçim sonuçları, Sandık Seçim Kurulu tarafından açıklanır ve bu sonuçlar kongre tutanağına geçirilir. Kongre tutanakları, kongre başkanlık divanınca en az üç suret düzenlenerek yeni seçilmiş olan Yönetim Kuruluna verilir. Bu tutanakların bir sureti bir üst kademeye gönderilir. Seçimin devamı esnasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Kongrelerle ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

MADDE- 47 ŞİKAYET VE İTİRAZLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

Köy ve mahalle toplantıları ile kongreler hakkındaki şikâyet ve itirazlar aşağıdaki usullere tâbidir:
a. Köy ve mahalle toplantıları hakkındaki şikâyet ve itirazlar o köy ve mahalledeki partili üyelerin beşte biri tarafından toplantıyı takip eden üç gün içerisinde İl Yönetim Kuruluna yapılır. İl Yönetim Kurulu, ilgili toplantıya ait dosyayı İlçe Başkanlığından iki gün içinde isteyip, müteakip iki gün içinde, şikâyet ve itirazları da değerlendirip kesin olarak karara bağlar.
b. İlçe Kongresine, Seçim İşlem ve Sonuçları dışındaki sebeplerle ilgili olarak ileri sürülecek şikâyet ve itirazlarda, kongreye katılan delegelerin beşte biri tarafından kongreden sonraki üç gün içerisinde İl Yönetim Kuruluna yapılır. İl Yönetim Kurulu şikâyet ile ilgili kongre dosyasını isteyip, iki gün içinde gerekli karara bağlar. Taraflar İl Yönetim Kurulunun aldığı karara karşı, tebliğ veya ilan tarihinden başlayarak üç gün içinde kesin kararı verecek olan Merkez Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler.

MADDE- 48 KONGRESİNİ YAPMAYAN KADEMELER

Her ne sebeple olursa olsun normal kongresini bir üst kademe kongresine kadar yapmamış olan İlçe ve İl teşkilâtları üst kademe kongrelerine katılamaz ve ilgili kurullar münfesih hale gelir.

ALTINCI BÖLÜM
GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

MADDE- 49 GENEL BAŞKAN

Genel Başkan; Olağan veya Olağanüstü veya Büyük Kurultay üyeleri tarafından gizli oyla üye tam sayısının salt çoğunluğu ile en fazla 3 Yıllığına seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. Görev süresi sonunda isterse yine aday olabilir. Zaman sınırlaması yoktur. Parti Genel Başkanı; Merkez Karar Yönetim Kurulunun tabi başkanıdır. Partiyi tek başına temsile yetkilidir. Genel Başkan İl ve İlçe Başkanlarının atanmasına, görevden alınmasına yetkili olduğu gibi, bu yetki devrini; Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısına devredebilir. Parti Genel başkanının herhangi bir nedenle yokluğu halinde kimin Genel başkanlığa vekalet edeceğini Genel Başkan karar verir. Parti Genel Başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde, Merkez Karar Yönetim Kurulu en geç 15 gün içerisinde toplanarak, Partiyi temsil yetkisini kendi üyeleri arasından seçeceği bir üyeye tevdi eder ve boşalmayı müteakip en geç 45 gün içinde toplanmak ve Genel Başkanı seçmek üzere Büyük Kongreyi toplantıya çağırır.

MADDE- 50 GENEL BAŞKANIN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Parti Genel Başkanı, Cesur Düşünce Partisini Temsil eder. Parti adına demeçler veya beyanlarda bulunmaya, diğer siyasi partilerle istişarelerde görüş, alışverişlerinde bulunmaya, bildiriler yayınlamaya yetkilidir. Bu yetkiyi, Genel Başkanın görevlendireceği kimselerde kullanabilir, Bu yetki paylaşımı Genel Başkanın inisiyatifindedir.
  • Genel Başkanın, Parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi vardır. Gerek gördüğü durumlarda bu yetkisini genel olarak veya belirli davalara bağlı olarak devredebilir. Bu yetki paylaşımı Genel Başkanın inisiyatifindedir.
  • Büyük Kongreye karşı şahsen sorumludur.
  • Başkanlık Divanı; Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Milletvekili olma şartına bağlı olarak Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun başkanıdır. Kurullar arasında çalışma ahengini ve iş birliğini sağlar. Disiplin Kurulları dışında bütün Milli Mücadele Parti organlarının tabi başkanı olarak, gerektiğinde bu organları müşterek toplantıya çağırıp, başkanlık eder.
  • Parti Genel Başkanı; Değişik görev unvanları adı altında Parti Genel Başkan Yardımcılarının atamasını yapar, istediği zaman görevden alır. Parti Genel Başkanı; Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri arasında veya dışarıdan Partiye kayıtlı üyeler arasından değişik unvanlar adı altında Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkan Baş Danışmanları, Danışmanlar, Sekreterler, Sekreter Yardımcıları, Bölge Temsilcilikleri veya Özel Kalem sekretarya alımlarını yapar, atar, görev dağılımı yapar, görevden alabilir. Bu konuda tam yetkilidir. Genel Merkezde ve Partinin diğer yerlerinde çalıştırılmak üzere Personel atamalarını yapar veya görevden alır. Parti çalışmalarının denetimi, geniş kitlelere hükmedebilme olanağının sağlanması için bölgesel sorumlular tayin edebilir, Yedi bölgemize ayrı, ayrı temsilciler ve temsilci yardımcıları atayabilir, görevden alabilir.
  • İl Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaları, gerekli gördüğü hallerde affedebilir.
  • Ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik ve diğer muhtelif güncel konularına ilişkin Partinin görüş ve politikasını oluşturur, basın açıklamalarını yapar, ilgili merciiler nezdinde girişimlerde bulunur.
  • Her kademede yürütülen parti faaliyetlerinin kanun, Parti Tüzük ve Programı ile Ülke ve Parti menfaatlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve bu Faaliyetlerde etkinliği arttırmak için, denetim çalışmaları yapmak üzere Parti Müfettişlerini tayin eder.
  • Parti çalışmalarının gerektirmesi durumunda bilgi ve tecrübelerinden Faydalanmak üzere, müşavir, denetmen ve danışmanlar tayin edip, komisyonlar oluşturabilir.
  • Her türlü parti faaliyetlerini takip ve kontrol eder. Gerekli gördüğü zaman çeşitli birim, büro, ofis ve kollar ihdas eder. Genelge ve benzeri talimatlar yayımlar.
  • Kanun, Tüzük ve Mevzuatın kendisine yüklediği diğer görevleri yapar, verilen her türlü yetkiyi kullanır. Yokluğunda; kendisine vekillik etmek üzere, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcılarından veya Başkanlık Divanından veya Merkez Yönetim Kurulun dan birisini görevlendirebilir.
  • Parti Genel Başkanı; Tüm menkul, Gayrimenkul, araç, gereç, mal, malzeme v.b. gibi ihtiyaç duyulan emtialar alımı, satımı, kiralanması, işletilmesi, Parti tüzel kişiliği için gelir amaçlı Lokal, Kıraathane, restoran, sosyal tesisler v.b. gibi yerler açabilirler. Bu yetki sadece Genel Başkana ve onun onayına aittir. Bu konuda; Merkez Yönetim Kurulundan da karar alınabilir. Siyasi Partiler; üyelerine gerçek ve tüzel kişilere hiçbir şekilde borç veremezler. Genel Başkanın onayı ile parti tüzel kişiliğine, bankalardan, 3.şahıslardan, çeşitli kuruluşlardan, kişilerden, borç para, v.b. şeyleri, her türlü gayrimenkulleri satın alabilirler, kiralayabilirler, kiraya verebilirler. Parti Genel Başkanı tüm bankalardan parti tüzel kişiliği adına hesap açabilir, kapatabilir. Hesaplardan para çekme, harcama yapma yetki, onay kararlarını verir, alır, yapar, talimatlar verir, Sayman görevlendirebilir. Genel Başkanın onayı olmayan harcamalar, yapılan işler, her türlü sözleşmeler, alımlar, satımlar, atamalar, görevlendirmeler, kiralamalar geçersizdir. Bu tür işlemler 3. kişilere karşı parti tüzel kişiliğini bağlamaz. Bunun sorumluluğu bu işlemleri yapanlara aittir. Parti tüzel kişiliğinin borç ve alacakları, gelir ve giderleri parti tüzel kişiliğini bağlar. Parti Genel Başkanı, kurucuları, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) veya diğer yetkili kişilerin şahsi borçlarından dolayı parti tüzel kişiliğine yönelik herhangi bir icra, haciz takibi, talebi yapılamaz, tedbir konulamaz. Bu konu hakkında 3. kişiler herhangi bir hak talep edemezler. Kararlar alamazlar.

MADDE- 51 GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

‘‘Genel Başkanlık hizmetlerinin ifasında; Genel Başkan’a yardımcı olmak üzere, her büyük kongre sonrasında yapılan ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısında veya sonradan kurul üyeleri arasından veya dışarıdan partiye üye olanlardan 30 ( otuz ) tane Genel Başkan Yardımcısı atayabilir, görevden alabilir. Bu konuda Genel Başkan tam yetkilidir. Her Genel Başkan Yardımcısı; aynı zamanda kendi biriminin başkanı olup, Görev aldığı birimin sevk ve idaresinden sorumludur. Genel Başkan Yardımcıları; kendilerine yardımcı olmak üzere; Genel Başkanın onayı ile yeter sayıda Başkan Yardımcısı görevlendirebilirler. Genel Başkan Yardımcılarından; birinin yokluğunda; yerine kimin vekâlet edeceğine atanacağına Genel Başkan karar verir.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV DAĞILIMLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 • Teşkilat İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Siyasi işler, Parlamento ve Hükümet İlişkilerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı
  • Ekonomik ve Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Medya, Basın, Yayın, Tanıtım, Reklam, Siyasi Etkinlikler ve Organizasyon ilişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Türk Dünyası ve Uluslar arası İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Aile, Kadın ve Yan kuruluşlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Parti içi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Türkiye’de Sağlık sorunlarının, çözümü ve Tedavi yollarının araştırılması, geliştirilmesi, Kronik veya bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasının önlenmesine yönelik tedbirler ve önerilerin incelenmesi, değerlendirilmesi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, ö- Kültür, sanat ve Turizm işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Türk Sanayi sisteminin, Teknolojinin, Bilişimin, geliştirilmesi, savunma alanlarında yenilikler her türlü araç, gereç, alet, makine, teçhizat, Donanım, vb. gibi Ülke yararına olan tüm girişimlerin hayata geçirilmesi, imalat ve üretime yönelik çalışmaların değerlendirilmesi, hız kazandırılması, bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınması ve dışa bağımlılığımızın ortadan kaldırılması işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Tüm Türkiye genelinde bulunan her türlü engelli Vatandaşlarımızın sorunları, çözüm konularının irdelenmesi, değerlendirilmesi, araştırılması ve incelenmesi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Türkiye’ de Tarımın, Ziraat’ın, Hayvancılığın geliştirilmesi, üretilmesi, besiciliğin sorunları, teşvike yönelik konuların ele alınması, çözüm yolları, değerlendirilmesi ve incelemesinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Eğitim işleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi, Öğrenci sorunları, Milli Eğitim seferberliği, Atatürk İlke ve İnkılâplarının toplum üzerindeki etkilerinin olumlu yönde devamının sağlanması, değerlendirilmesi, Bu konudaki sorunların çözümü, incelenmesi ve takibinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  • Parti içi Asayiş, Güvenlik ve İstihbarattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  • Şehitlerimiz ve Şehit Yakınlarının, Gazilerimizin sorunları, çözüm yolları, Araştırma ve değerlendirilmelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, y- Emekli, esnaf, işçi, çalışan kesimlerin sorunları, çözüm yollarının araştırılmasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.
  •Türkiye’de Trafik ve Ulaşım sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının incelenmesi ve araştırılmasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
  Genel Başkan; Genel Başkan Yardımcılarının; görev alanları ile yetki ve sorumluluklarını belirler, gerektiğinde değiştirebilir, yeni görevler ihdas edebilir. Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcılarına yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri arasından veya dışarıdan partiye kayıtlı üyeler arasından daimi veya geçici görevlendirmeler yapabilir. Parti Merkez Teşkilatının muhasebe ve mali işlerini, parti gelirleri ile giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını, parti bütçesi ve kesin hesabının hazırlanmasını, menkul ve gayrimenkullerin ilgili mevzuat hükümlerine göre sevk ve idaresini, üçüncü şahıslarla yapılacak ve mali sorumluluk yükleyen sözleşmelerin, parti menfaatleri ve mevzuata uygun olarak tamamlanmasını, İl teşkilatlarının muhasebe ve mali işlerinin denetimini; Mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yürütür.

MADDE- 52 GENEL SEKRETER

Genel Başkan; Parti Başkanlığını temsilen; Genel Sekreter ve Yeteri kadar Genel Sekreter Yardımcılarını atayabilir, görevden alabilir. Bu konuda; Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarını Merkez Yönetim Kurulu MYK üyeleri arasından, Kuruculardan veya partiye kayıtlı dışarıdaki üyelerden de atayabilir.
GENEL SEKRETERLİK GÖREVLERİ
• Merkez Yönetim Kurulu, Başkanlık Divanı kararları ile Genel Başkan’ın verdiği talimatların gereğini yerine getirir.
• Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı karar tutanaklarının tanzimi, imza işleri ve muhafazasını sağlar.
• Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ile Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı arasındaki ilişkilerde gerekli idari hizmetlerin sunulmasını temin eder.
• Genel Başkanın onayını almak kaydıyla Partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve açıklamalar yapmaya yetkilidir.
• Genel Merkez yazışmalarını yürütür, idari hizmetlerini düzenler, denetler ve çalışmaların gerektirdiği destek hizmetlerini sağlar.
• Genel Merkezin daimi kadrolarında görev yapacak personelin, tayin, terfi ve iş akitlerinin feshini Genel Başkanın onayına sunar.
• Genel Sekreter, yardımcılarının ahenk içinde çalışmalarını sağlayarak Genel Sekreterlik hizmetlerinin verimli, etkin ve sağlıklı yürütülmesini temin eder.

MADDE- 53 GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

Genel Sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Sekretere yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Kuruculardan, Partiye kayıtlı dışarıdaki üyelerden yeter miktarda Genel Sekreter Yardımcısı seçilir. Genel Sekreter Yardımcıları; İdari, Mali ve Teknik İşlerden, Siyasi ve Sosyal İşler ile Protokol İşlerinden sorumlu olmak üzere görevlendirilirler. Genel Sekreter Yardımcılarının atanmasına, görevden alınmasına Genel Başkan yetkilidir. Genel Sekreter Yardımcılarının görev bölümü, yetki ve sorumlulukları Genel Başkan tarafından belirlenir.

MADDE- 54 BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

Başkanlık Divanı;
• Genel Başkan
• Genel Başkan Yardımcıları
• Genel Sekreter
• Genel Sekreter Yardımcılarından oluşur.
Divan toplantıları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile, her zaman Genel Başkan’ın uygun gördüğü şekil, süre, yer ve zamanda yapılır. Kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Ancak; Merkez Yönetim Kurulu yetkisindeki konulara ilişkin alınacak kararlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Genel Başkan Dışındaki Divan üyelerinin görev tanımları ile çalışma, usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

MADDE- 55 BAŞKANLIK DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Başkanlık Divanı, Genel Başkan’ın Danışma organı ve Partinin Yürütme organı olarak;
a. Genel Başkan ve Parti sözcüsü tarafından gerek görülmesi hâlinde Parti adına yapılacak önemli açıklamalara ilişkin esasların tespit edilmesinde,
b. Partinin, Merkez Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda sevk ve idaresinde,
c. Partinin muhtelif teşkilât ve kademelerinin kurulması ve kaldırılması ile çalışmalarında uyum ve iş birliğinin sağlanmasında,
d. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ve partili hükümet üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonun temininde,
e. Partinin program, amaç ve ilkelerinin duyurulması, yayılması ve benimsetilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında,
f. Teşkilatın çalışmalarının yönlendirilmesinde, talep ve önerilerinin değerlendirerek karara bağlanmasında,
g. Partinin kanunlara uygun faaliyette bulunmasında,
h. Hükümet ve diğer siyasi partilerle ilişkilerin düzenlenmesinde, bu konuda gerekli kararların alınmasında,
i. Parti Tüzük ve Programı doğrultusunda Partinin politikalarının ve seçim bildirgelerinin hazırlanmasında,
j. Meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve medya ile ilişkilerin düzenlenmesinde,
k. Başka partilerden gelen işbirliği ve görüşme talepleri ile görüş ve önerilerin değerlendirilmesinde,
l. Tüzükte öngörülen yönetmeliklerin hazırlanmasında, Partinin çalışma programının yapılmasında ve faaliyet raporu hazırlanmasında,
m. Uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde,
n. Kongrelerin zamanında ve usulüne uygun yapılmasında, Partinin seçime hazır bulundurulması için gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılmasında,
o. Partinin amacına uygun olarak gelir elde edilmesi ve harcama yapılmasında ve bunlara ilişkin esasların, yasalara uygun olarak takip edilmesinde,
p. Araştırma, geliştirme çalışmaları ile hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinde,
r. Genel Başkanın gerek görmesi halinde Tüzükte Genel Başkan’a verilen diğer görevlerin yerine getirilmesinde, Genel Başkana yardımcı olur. Ayrıca, Tüzükte verilen görev ve yetkilere ilişkin kararların yanında, acil ve zaruri hâllere münhasır olmak ve yapılacak ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısına sunulmak kaydıyla, Merkez Yönetim Kurulu yetkisindeki bütün konularda kararlar alıp, bu kararları uygulanmasını sağlar.

MADDE- 56 MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULUNUN (MKYK) VE MERKEZ YÜRÜTME KURULU ( MYK) OLUŞUMU, SÜRESİ VE ÇALIŞMA USULLERİ

 • ‘‘Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Büyük Kongre’den sonra Partinin en üst seviyede karar organıdır. Parti Genel Başkanı ve Büyük Kongre’de veya Olağanüstü Kongre’ de seçilen 15 (on beş) Asıl, 5 (beş) Yedek Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenlerin, bu göreve başlayabilmesi için eski görevlerinden ayrılmaları gerekir. Merkez Karar Yönetim Kurulundaki görevi seçildikleri kongreyi takip eden Olağan Kongreye kadar devam eder. Bu süre içinde istifa, ölüm veya diğer sebeplerden dolayı Merkez Karar Yönetim Kurulunda meydana gelebilecek boşalmalar, Yedek üyelerin sırasıyla göreve daveti sonucunda doldurulur. Boşalan Üyenin yerine seçilen kişi, asil üyenin görev süresini tamamlar. Merkez Karar Yönetim Kurulu lüzumu halinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda bir toplanır. Ayrıca; Genel Başkan gerekli gördüğü hallerde Merkez Karar Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantıların; yeri, saati, tarihi ve toplantı Gündemi Genel üyeden teşekkül eder. Parti teşkilatında herhangi bir görev yürütmekte olan kişiler arasından Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenlerin, bu göreve başlayabilmesi için eski görevlerinden ayrılmaları gerekir. Merkez Karar Yönetim Kurulundaki görevi seçildikleri kongreyi takip eden Olağan Kongreye kadar devam eder. Bu süre içinde istifa, ölüm veya diğer sebeplerden dolayı Merkez Karar Yönetim Kurulunda meydana gelebilecek boşalmalar, Yedek üyelerin sırasıyla göreve daveti sonucunda doldurulur. Boşalan Üyenin yerine seçilen kişi, asil üyenin görev süresini tamamlar. Merkez Karar Yönetim Kurulu lüzumu halinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda bir toplanır. Ayrıca; Genel Başkan gerekli gördüğü hallerde Merkez Karar Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantıların; yeri, saati, tarihi ve toplantı Gündemi Genel Başkan tarafından belirlenir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde; Genel Başkan’ın tercihte bulunduğu tarafın görüşü benimsenir. Merkez Karar Yönetim Kurulu, Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Genel Başkan vekilinin başkanlığında toplanır. Herhangi bir mazereti olmaksızın üst, üste üç toplantıya veya Kongrelere katılmayan üyeler, MKYK üyeleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve Parti Kurucuları istifa etmiş sayılır. Görev alıp ta; sorumlu davranmayan, duyarsız kalan, istenilen evrakları, belgeleri ilgili Makamlara süresinde teslim etmeyen MKYK üyeleri, MYK üyeleri, Parti Kurucular veya dışarıdan partiye üye olarak kayıtlı olan kişiler hakkında Üyeliklerinin düşürülmesi ve görevlerinin sonlandırılması hakkında Genel Başkan tarafından karar verilebileceği gibi MYK’ unca karar verilebilir veya Olağanüstü Kongreye gidile bilinir. • MERKEZ YÜRÜTME KURULU ( MYK ) Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Başkan tarafından Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya Partiye kayıtlı dışarıdan alınacak üyeler arasından seçilir. MYK Genel Başkan, Genel sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Başkan Yardımcıları, Danışmanlar’ dan oluşur. Partinin sevk ve idaresinde; en üst düzey yönetim organıdır. MYK üyelerinin atamaları, görev dağılımları, görevden alınmaları konusunda Genel Başkan tam yetkilidir.

MADDE- 57 MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Merkez Karar Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a. Parti program ve tüzük hükümleri ile Büyük Kongre kararlarının uygulama esaslarını tespit etmek, b. Anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunları ile Parti Tüzük, Program ve politikaları doğrultusunda Partinin bütün teşkilât birimlerinin sevk ve idaresine ilişkin kararlar almak,
c. Parti Tüzük ve Programında yer alan amaç, temel ilke ve hedefler ile Parti politikalarının toplumun her kesimine yayılması, tanıtılması ve benimsenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. Bunun için her türlü basın yayın organlarından ve kitle iletişim araçlarından faydalanma esaslarını belirlemek,
d. Parti faaliyetlerinin yürütülmesine temel olmak üzere hazırlanan çalışma programlarını onaylamak ve bu programları yürütecek çeşitli ihtisas komisyonlarının teşkil edilmesine karar vermek,
e. Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca lüzum görülen yerlerde Parti teşkilâtları kurmak, kurmaya yetki vermek ve feshetmek, işten el çektirmek, teşkilâtı bir bütün hâlinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
f. Hükümet kurulması, kurulacak hükümete ortak olunması veya hükümetten çekilmeye karar vermek,
g. Hazırlanan Parti faaliyet raporu ile kesin hesabı onaylayarak Büyük Kongreye sunmak,
h. Milletvekili Genel Seçimi veya ara seçimleri ile, Mahalli Seçimlere katılıp katılmamaya karar vermek; seçim işlerini düzenlemek, sevk ve idareye ilişkin kararlar almak,
i. Milletvekilliği ve Belediye Başkanlıkları ile, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelikleri için aday tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
j. Bu Tüzükte ve Siyasi Partiler Kanununda gösterilen esaslar dahilinde parti gelirlerini artırmak için gerekli tedbirleri almak ve çalışmalarda bulunmak,
k. Parti Teşkilâtı’nın mevzuat hükümleri doğrultusunda çalışmasını temin etmek ve her kademedeki Parti faaliyetlerin de etkinliğin arttırılması için, Genel Başkan tarafından atanan parti müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
l. Genel Merkez ile İl ve İlçe Teşkilâtlarına ait faaliyet raporları, bütçe ve kesin hesapları süresi içinde inceleyerek onaylanmalarını ve birleştirilmelerini sağlayarak, Büyük Kongre’nin onayına sunulmasına karar vermek,
m. Parti Program ve Tüzüğü’nde gerekli değişiklikleri tespit etmek, değişiklik tasarılarının hazırlanmasını sağlamak ve bu tasarılardan uygun görülenlerin Büyük Kongre’nin onayına sunulmasına karar vermek,
n. Tüzükte öngörülen ve parti içi faaliyetleri düzenleyen yönetmelik tasarılarını karara bağlamak,
o. Zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hâllerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi ve Parti Tüzüğü ve Parti Programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları almak,
p. Siyasi partiler ve Seçim Kanunları ile ilgili diğer kanunların ve Parti Tüzüğünün verdiği bütün görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

MADDE- 58 DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, Türkiye ve dünya meseleleri hakkında Genel Başkan’a görüş ve öneriler sunmak üzere oluşturulan bir kuruldur. Danışma Kurulu’nun üye sayısı ve üyeleri Genel Başkan tarafından belirlenir. Danışma Kurulu üyeleri ortaklaşa veya bağımsız olarak, Genel Başkan tarafından belirlenecek konular hakkında araştırma ve çalışmalar yapar. Ayrıca önemli gördükleri konularda kendiliklerinden hazırladıkları çalışmaları ve raporları Genel Başkan’a sunarlar. Danışma Kurulu, Genel Başkan başkanlığında yılda en az üç defa toplanır. Ayrıca, Genel Başkan gerek gördüğü hâllerde de, Danışma Kurulunu toplayabilir. Toplantının yeri, zamanı ve gündemi Genel Başkan tarafından belirlenir.

MADDE- 59 PARTİNİN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

Partinin Yüksek İstişare Konseyi; Türkiye ve dünya meseleleri ile partiyi ilgilendiren konularda gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere; Merkez Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ile İl ve İlçe başkanlarından, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinden oluşur. Parti Yüksek İstişare Konseyi toplantıları Genel Başkan’ın; Gerekli gördüğü zamanlarda ve çağrısı üzerine, belirlediği gündem ile yapılır.

MADDE- 60 GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANI VE İLGİLİ DANIŞMANLIK BİRİMLERİ

Genel Başkan çeşitli konularda inceleme, araştırma, değerlendirme ve benzeri çalışmalar yaptırmak üzere yeteri kadar başdanışman ve danışman görevlendirebilir. Başdanışman ve danışmanlar, Genel Başkan’ın gerek görmesi halinde Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Başkanlık Divanı ve Partinin “Yüksek İstişare Konseyi” toplantılarına veya diğer parti toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler. Ayrıca bu kişiler, Genel Başkan’ın uygun görüşü ile Partiyi temsilen parti dışı toplantılara iştirak edebilirler.

MADDE- 61 PARTİ MÜFETTİŞLİĞİ

Genel Başkan, her kademedeki parti faaliyetlerinin; Anayasa, kanunlar, Parti Tüzük ve Programı ile ülke ve Parti menfaatleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve bu faaliyetlerde etkinliği artırmak için, denetim çalışmaları yapmak üzere yeteri kadar parti müfettişi görevlendirebilir. Denetimle görevlendirilecek parti müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ilgili yönetmelikle düzenlenir.

MADDE- 62 SİYASİ ETİK KURULU

Genel Merkezde, teşkilat görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken davranış ilkelerini belirlemek, ilgili şikayet ve başvuruları karara bağlamak, teşkilatlarda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve Genel Başkan tarafından verilecek ilgili diğer görevleri yerine getirmek üzere; Genel Başkan’a bağlı “Siyasi Etik Kurulu” kurulabilir. Kurul, başkan dahil yedi üyeden oluşur. Kurul başkan ve üyelerini görevlendirmeye ve görevden almaya Genel Başkan yetkilidir. Kurul üyeleri Genel Başkan tarafından Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden seçilebileceği gibi, partiye kayıtlı dışarıdaki üyelerden de seçilebilir. Kurulun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları ilgili yönetmelikle düzenlenir.

MADDE- 63 ÇALIŞMA GRUPLARI

Genel Merkez ile İl ve İlçe Teşkilatlarında; dünya ve ülke meseleleriyle ilgili çeşitli konularda, teşkilat kademesinin bulunduğu yerin siyasi ve sosyal gelişmeleri ile sorunları ve potansiyeli hakkında ve diğer parti faaliyetlerine yönelik olarak, araştırma ve değerlendirmeler yapmak üzere çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grupları, kuruldukları ilgili kademenin başkanına bağlı olarak faaliyet gösterirler ve çalışmalarını bir rapor halinde bağlı olduğu makama sunarlar. Çalışma grupları, Genel Merkezde Genel Başkanın, İl ve İlçe Teşkilatlarında Başkanlık Divanının izni ile kurulur. Genel Başkan, Genel Merkezdeki çalışma gruplarının, doğrudan kendisine bağlı ya da bir divan üyesine bağlı olarak faaliyet yürütmesini uygun görebilir.

MADDE- 64 BÜYÜK KONGRE

Büyük Kongre; Yıllık Olağan ve Olağanüstü olmak üzere yapılır. Büyük Kongre; tabii delegeler ile İl Teşkilatlarınca seçilen büyük Kongre delegelerinden oluşur. Büyük Kongrede; önce Genel Başkan seçimi yapılır. Genel Başkan seçimi yapılmadan, diğer organların seçimine geçilemez. Seçimler gizli oy, açık tasnifle yapılır. Genel Başkan adayları birden fazla ise, değişik renkte oy pusulaları kullanılır. Genel Başkan; delegelerin % 51 oyu ile seçilir. Çoğunluk sağlanamazsa, bu sayıya ulaşılmazsa; 2. oylamaya geçilir. 2.oylamada Kongrede hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğu ile seçilir. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri en az 15 Asıl, 5 Yedek üyeden oluşur.

MADDE- 65 BÜYÜK KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Büyük Kongre, partinin en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organıdır. Parti teşkilâtının bütün birimleri ile her türlü Parti faaliyeti ve Parti politikası hakkında son ve kesin karar verme yetkisine sahiptir. Başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a. Parti Genel Başkanı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek.
b. Gerek görülmesi hâlinde Partinin Tüzük, Programını değiştirmek.
c. Gerekli gördüğü hallerde Partinin gelir-gider ve harcamalarını kapsayan kesin hesabını bir komisyon gözetiminde inceletip karara bağlamak.
d. Merkez Yönetim Kurulunu ibra etmek veya kesin hesabı reddetmek.
e. Kanunlar, Parti Tüzük ve Parti Programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konular ile kamu faaliyetleri ve Parti politikası hakkında, genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak.
f. Parti yararı ve ilgili kişinin özel durumu itibarıyla gerek görülmesi durumunda, her kademedeki Disiplin Kurulları tarafından verilen cezaları affetmek,
g. Partinin feshine veya başka bir parti ile birleşmesine ve böylece hukuki varlığı sona erecek olan Partinin, taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının tasfiye usul ve esaslarını belirlemek.

MADDE- 66 BÜYÜK KONGRE TOPLANTILARI VE GÜNDEM

Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki farklı Büyük Kongre toplantısı düzenlenebilir. Büyük Kongrenin Olağan toplantıları Merkez Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda yapılır. Ancak bu toplantılar arasında geçecek süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Olağanüstü Büyük Kongre toplantılarına ise; Genel Başkan veya Merkez Karar Yönetim Kurulunca, gerek görülen hallerde yada Büyük Kongre delegelerinin, en az beşte birinin imzaları ile birlikte “ Noterce onaylı” yazılı talepleri üzerine çağrılabilir. Bu toplantıda; sadece toplantı gündeminde yer alan konular görüşülür ve karara bağlanır. Büyük Kongre gündemini Genel Başkan veya Merkez Karar Yönetim Kurulu belirler. Gündemsiz Olağanüstü toplantı talebinde bulunulamaz. Büyük Kongrenin toplanacağı günü, yeri, saati ve gündemi ile ilgili çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar kongreden en az 15 gün önceden İl Başkanlıklarına bildirilir ve mutat vasıtalarla ilan edilir. Bu ilanlar Parti Genel Merkezi, İl veya İlçe Merkezleri İlan panoları veya Parti Web sitelerinde de ilan edilebilir. Toplantının yeri, zamanı, saati ve gündemi ile ikinci toplantıya dair hususlar ve Büyük kongre üyelerini gösterir delege listesi, Kongre toplantısından en az 15 gün önce, yetkili İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına bildirilir. Bu Liste, Büyük Kongrede yoklama cetvelini teşkil eder. Olağanüstü Kongre Gündemi; Genel Başkan tarafından hazırlanır. Kongre Gündemi; üyelere Genel Merkez ilan panosuna en az 15 gün evvel asılır, ilan edilerek, duyurulur. Bu duyurular Parti Web sitelerinden de ilanen yayınlanabilir. Gündemin; PTT, Gazete, diğer iletişim araçları ile duyurulmasına gerek yoktur sadece Genel Merkez İlan panosuna asılması yeterlidir. Kongre ilan ve Gündeminin Web sitelerinde, çeşitli yayın, basın, medya organlarında duyurulması Genel Başkanın takdirine bağlıdır.

MADDE- 67 BÜYÜK KONGRENİN AÇILIŞI

Büyük Kongre, Parti Genel Başkanı veya Teşkilât işlerini yürüten Genel Başkan Yardımcısı ya da, Genel Başkanın görevlendireceği Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerin den biri tarafından usulüne uygun olarak yoklama yapıldıktan sonra, yeterli çoğunluk sağlanmışsa açılır. Büyük Kongrenin karar yeter sayısı hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Oylarda eşitlik olması halinde, Parti Genel Başkanının oyu doğrultusunda karar alınır. Parti Tüzük ve Programında değişiklik yapılmasına ve partinin genel politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına bağlı teklifler hakkında karar verebilmek için bu tekliflerin; Parti Genel Başkanı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ya da Büyük Kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gereklidir. Kanun, Parti Tüzüğü ve Parti Programı çerçevesinde, toplumu ve devleti ilgilendiren konular ile kamu faaliyetlerine ilişkin Parti politikasının oluşturulmasına dair teklifleri karara bağlamak için, bu tekliflerin Büyük Kongrede hazır bulunanların en az üçte biri tarafından yapılmış olması şarttır. Bu gibi teklifler, Büyük Kongre tarafından seçilecek bir değerlendirme komisyonunda görüşüldükten sonra, ilgili komisyonun hazırlayacağı rapor incelendikten sonra karara bağlanır.

MADDE- 68 KONGRE DİVANI

Büyük Kongre’de gündeme geçilmeden önce; bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki katip seçilerek Kongre Divanı oluşturulur. Büyük Kongrenin Divan Başkanı gizli oyla seçilir. Aday tek olduğunda bu seçim açık (iş’ari) oylamayla yapılır. Kongre Divanı başkan yardımcıları ve katipleri ise açık oylamayla seçilir.

MADDE- 69 KONGRE DİVANININ GÖREVLERİ

Kongre Divanı; Gündeme uygun olarak kongreyi yönetmek, müzakereleri idare etmek, toplantı düzenini sağlamak, oylamaların sayım ve dökümlerini denetlemek ve oyların tasnifi sırasında veya sonradan yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak ve Kongre Tutanağı hazırlayıp imzalamakla görevlidir.

MADDE- 70 KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI VE RAPORLARIN OKUNMASI

Büyük Kongre’de Divanın oluşumundan sonra, açılış konuşması için Parti Genel Başkanı’na söz verilir. Genel Başkan kongrede bulunmuyorsa, Genel Başkanlığa vekâlet eden üye açılış konuşmasını yapar. Daha sonra Merkez Yönetim Kurulunun faaliyet raporu Genel Başkan tarafından görevlendirilmiş olan bir üye tarafından okunur.

MADDE- 71 KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ

Büyük Kongre’de Divan çalışmalarına yardımcı olmak üzere, konunun özelliğine ve kongrede oluşan eğilime uygun olarak, Divana karşı sorumlu olacak, yeter sayıda komisyon kurulur. Her komisyon bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçmek suretiyle Komisyon Divanını teşkil eder. Divan, gündemi belirleyerek incelemeleri başlatır. Divan, işin mahiyetine uygun olmak kaydıyla, özel ihtisas gerektiren herhangi bir konunun açıklanması veya savunulması görevini, Kongre üyelerinden birine verebilir. Komisyon Divanının Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise oylamalara katılanların çoğunluğuna göre belirlenir. Oylarda eşitlik olması durumunda Divan Başkanının bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir. Komisyon Başkanı, inceleme sonuçlarını gösterir Komisyon Raporunu, varsa ekleri ile birlikte üyelere imzalattıktan sonra Büyük Kongre Divanına verir. Komisyon Raporu Büyük Kongrede görüşülerek oylanır. Kabul edilirse kesinlik kazanır.

MADDE- 72 KONGRE GÖRÜŞMELERİ

Büyük Kongre görüşmeleri gündemdeki sıraya göre yapılır. Bu sıra Kongre gündemine ve görüşme usulüne hâkimdir. Gündemdeki sıranın değiştirilmesi veya bir konunun gündeme alınması Kongre Kararına bağlıdır. Gündem üzerinde fikir birliği sağlanınca, başkan gündemin bu hali ile kabulünü açık oylamaya sunar. Görüşmeler, söz isteme sıraları tespit edilerek yürütülür. Parti Genel Başkanına, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Komisyon Başkanları veya sözcülerine öncelik tanınır. Kongrede bulunan ve delege olmayan misafirlere söz ve konuşma hakkı Büyük Kongre üyelerinin kabul oyları ile tayin olunur. Çalışma raporunda daha önce muhalefet şerhi vermiş olan Merkez Yönetim Kurulu üyesine, rapor aleyhine konuşmak üzere söz verilmez.

MADDE- 73 SEÇİM HAZIRLIKLARI VE ADAYLIK

Büyük Kongre üyelerinin isim listesi, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği İlçe Seçim Kurulu başkanına iki nüsha hâlinde verilir. Siyasi Partiler Kanunu’nun 21’nci maddesindeki esaslar dahilinde, Seçim Kurulu Başkanı tarafından tasdik edilen ilgili listeler, Kongre Toplantı tarihinden en az yedi gün önce Parti Genel Merkez binasına asılarak ilân edilir. İlân suresi üç gündür ve bu süre içerisinde yapılacak itirazlar, ilgili hâkim tarafından en geç iki gün içerisinde karara bağlanır. Kesinleşen ve mühürlenerek partiye iade edilen listeye hiçbir suretle itiraz edilemez. Büyük Kongre tarafından yapılan, Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçimleri yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır. Büyük Kongrede; Genel Başkanlığa ve seçim yapılacak diğer organlara adaylık başvurusu için Kongre Başkanlık Divanınca belirli bir süre tespit edilerek Kongreye duyurulur. Bu süre sonunda adaylar ilân edilirler. Aynı kişi, partinin seçim yapılacak farklı organlarına aynı anda aday olamaz. Büyük Kongre Delegesi, birden fazla Genel Başkan adayını, Genel Başkanlık için teklif edemez. Birden fazla aday için teklifte bulunanların imzaları geçersiz sayılır. Teklife ilişkin imzalar divan başkanı veya görevlendireceği kişinin huzurunda verilir. Genel Başkan adayı olabilmek için; Milletvekili olabilme şartlarına sahip bulunmak, aday olacağı büyük kongreden en az bir önceki Olağan Kongre tarihi itibariyle Parti üyesi olmak ve bu sürede başka partilerin üyesi, aday adayı ya da adayı olmamış olmak, partili üyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen Tüzüğün ilgili maddesine aykırı davranmamış olmak, en az 40 Genel Kurul Delegesinin yazılı önerisi ile Genel Başkanlığa teklif edilmiş olması gerekmektedir. Parti Genel Başkanlığı için aday gösterilenlerin, oy pusulaları ayrı, ayrı ve yeter sayıda çoğaltılarak Kongre Divanına teslim edilir. Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçimlerine aday olabilmek için Genel Kurul Delegesi olmak gerekir. Delege olmayan kişilerin aday olabilmesi için parti üyesi olması ve en az 40 genel kurul delegesinin imzası ile adaylığa teklif edilmesi şarttır. Teklife ilişkin usul, divan başkanlığınca belirlenir. Büyük Kongre tarafından seçilecek kurul asil ve yedek üyeliklerinde, Tüzükte yer alan üç aylık süre şartı aranmaz. Büyük Kongrede yapılacak seçimlerde Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kuruluna aday olanlar; her kurul için ayrı, ayrı belirtilmek suretiyle aynı toplu listede gösterilebileceği gibi, her kurul için ayrı toplu listeler de düzenlenebilir. Bu şekillere uygun hazırlanmış ve farklı renklerde olabilecek toplu oy pusulaları Kongre Başkanlık Divanınca tasnif edilerek, mühürlenmek için görevli Seçim Kuruluna verilir. Ayrıca, her kurul için ayrı, ayrı olmak üzere asil üye ve yedek üye ayrımı ile sayı sınırlaması yapılmaksızın listeler oluşturulabilir. Bu listelere yazılan her ismin karşısına bir işaret kutusu konularak çoğaltılır ve mühürlenerek oy pusulası hâline getirilmek üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanına verilir. Seçim yapılacak kurullara toplu listeler dışında ferdi olarak müracaat etmek suretiyle aday olanlar, Divan Başkanlığı tarafından, aday olunan her organ için ayrı bir liste oluşturulmak suretiyle işleme konulur. Bu listelerde isim sıralaması, her organ için ayrı, ayrı kura ile belirlenen isim başa yazılmak ve alfabetik sıraya göre diğer isimlerin bu ismi takip etmesi şeklinde yapılır. Sıralama yapılan münferit aday listelerinin başına “Ortak Liste” şerhi düşülerek, her ismin karşısına bir işaret kutusu konulmasını müteakip, çoğaltılır ve mühürlenip oy pusulası hâline getirilmek üzere Seçim Kurulu Başkanına verilir. Toplu listeler dışındaki listelere, yedek üye yazılamaz. Kongrelerde yapılacak seçimler, ilgili Seçim Kurulunun gözetimi ve denetiminde yapılır. Seçim Kurulu Başkanı, bir başkan ile iki üyeden oluşan yeteri kadar Seçim Sandık Kurulu oluşturur. Sandık kurulu başkanı ile bir üyesi memurlar, diğer üyesi de aday olmayan Parti üyeleri arasından seçilir. Ayrıca her sandık için aynı şekilde üçer yedek üyede belirlenir. Seçim Sandık Kurulu Başkanının yokluğunda ilgili kurula, memur üye başkanlık eder. Seçim Sandık Kurulu, kanunun ve parti tüzüğünün öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi ve oyların tasnifiyle görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.

MADDE- 74 OYLARIN KULLANILMASI

Seçim Kurulunca mühürlenerek kesinleştirilmiş bulunan Büyük Kongre üye listesinde isimleri yer almayanlar oy kullanamazlar. Oy vereceklere, nüfus cüzdanı veya resimli kimlik kartıyla bilgileri tespit edildikten ve listede isminin karşısına imza attırıldıktan sonra oy kullandırılır. Delegeler, temsil ettikleri illerin alfabetik sırasına göre, sadece kendi oylarını kullanabilirler. Oylar, aday olunan kurulu belirtmek suretiyle toplu liste hâlinde kullanılmışsa ve aynı organ için; bir zarftan birden fazla aynı Toplu Liste çıkmış ise bu listelerden biri, birden fazla farklı toplu liste çıktığında ise, her iki liste de geçersiz sayılır. Kimin tarafından verildiğine dair işaret taşıyan zarf ve oy pusulaları geçersiz sayılır. Seçim yapılan organın üye sayısından fazla kişinin aday gösterildiği listelerde, adayların isimlerinin sol başındaki kutuyu işaretlemek suretiyle oy kullanılır. Bu durumda delege; Merkez Disiplin Kurulu için en çok dokuz, en az beş, Merkez Yönetim Kurulu için en çok yetmiş beş, en az kırk adayı işaretleyebilir. İşaretsiz veya eksik sayıda işaretle zarfa konulan listelerdeki oylar tasnif edilirken, isim sırasına göre yukarıdan aşağıya, o kurulun sayısı tamamlanıncaya kadar olan adaylar birer oy almış sayılır. Oyların yukarıda belirtilenden farklı kullanılması hâlinde, belirtilen sayıdan az veya fazla adayın işaretlenmesi ya da adayların isimlerinin çizilmesi ve benzeri durumlarda ise oy pusulası hiç işaretlenmeden kullanılmış sayılır. Kongrede bulunan delegelerin tamamı oy kullandıktan ve Sandık Kurulunca yapılan uyarılara rağmen oy kullanacak başka delege kalmadığı anlaşıldıktan sonra, durum Sandık Kurullarınca bir tutanakla tespit edilerek sandıklar açılır ve oy sayımına geçilir. Sayım ve döküm sırasında en fazla oy alanlar asil üyeliklere, diğerleri de sırasıyla yedek üyeliklere seçilmiş sayılırlar. Eşit oy alan adaylar varsa kura çekilir. Oylar toplu liste hâlindeki oy pusulaları olarak kullanılmış, asil ve yedek üyelerin sıfatları belirtilmiş ise, değerlendirme bu şekle uygun yapılır. Aday isimlerinin üzerinin çizilmesi halinde oy pusulaları hiç işaretlenmemiş kabul edilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

MADDE- 75 KONGRE TUTANAKLARI

Seçim sonuçları, Sandık Seçim Kurulları tarafından açıklanır ve bu sonuçlar tutanakla tespit edilir. Kongre tutanakları, Kongre Başkanlık Divanınca en az üç suret düzenlenerek, kongreye ilişkin diğer belgelerle birlikte yeni seçilen Parti Genel Başkanına verilir. Kullanılan oylar ve seçim sonuçlarına ilişkin tutanak ile kongre tutanağının birer örneği ilgili Seçim Kurulu Başkanına teslim edilir.

MADDE- 76 MAL BİLDİRİMİ

Merkez Karar Yürütme Kurulu ( MKYK) ve MYK Üyeleri ile İl Başkanları seçildikleri kongreyi takip eden iki ay içerisinde, Genel Sekreterlik tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Parti Genel Sekreterliğine mal bildiriminde bulunurlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

PARTİ DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

MADDE- 77 DİSİPLİN KURULLARI

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, Parti Tüzüğüne, yönetmeliklere ve partinin yetkili organlarınca alınan kararlara aykırı hareket eden parti üyeleri hakkında karar vermek ve Tüzükte gösterilen diğer disiplin işlerini yürütmek üzere İllerde, İl Disiplin Kurulları, Genel Merkezde, Merkez Disiplin Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubunda ise, Grup Disiplin Kurulu teşkil olunur. Her kademedeki Disiplin Kurulu üyeleri, Kongreler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu üyelikleri hariç olmak üzere Partide başka bir organ veya kurulda görev alamazlar, Partiye bir hizmet bağı ile bağlı olamazlar ve Partiden herhangi bir surette gelir sağlayamazlar. Disiplin Kurulunun görev süresi, müteakip kongreye kadar devam eder. Üyeliklerde boşalma olması hâlinde yedekler sıra ile göreve çağrılır. MerkezDisiplin Kurulu, Büyük Kongreden sonraki ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili, bir de sekreter seçer. İl Disiplin Kurulları da aynı şekilde kendilerini seçen İl Kongrelerinden sonra toplanıp aralarından bir başkan seçerler. Disiplin kurulları, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır, hazır bulunanların çoğunluğu ve gizli oyla karar verir. Ancak, Partiden kesin çıkarma kararları için üye tam sayısının çoğunluğunun kararı gereklidir. Disiplin Kurulu üyeleri; eşleri, birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları ile aynı kurulda görev alamazlar ve bunlarla ilgili toplantılarda oy kullanamazlar. Disiplin kurulları kendilerine tevdi edilen bir mesele ile ilgili olarak en geç on beş gün içinde takibat başlatmak ve konuyu en geç iki ay içinde görüşerek karara bağlamak zorundadır. Aksi halde konu, takibat yapılan kişinin lehinde kesinleşmiş sayılır. Disiplin Kuruluna sevk edilen partili kendisini sözlü veya yazılı olarak savunabilir. Savunma için süre, savunmaya ilişkin davet yazısının tebliğinden itibaren on beş gündür. Ancak, seçimlerde ve herkesin gözü önünde veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre yedi gündür. Sözlü savunma tutanakla tespit edilir. Süresi içinde savunma yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunmaya çağrı, Disiplin Kurulu Başkanlığınca yazılı olarak yapılır. Bu yazıda iddia olunan suç ve varsa bu suçtan doğan ve uygulanması istenen disiplin cezası ile takibata sebep olan fiiller açık bir şekilde belirtilir. Disiplin Kurulları, işlenen fiile uygun olarak Tüzükte öngörülen cezayı verir. Disiplin organlarınca verilen cezalara ilişkin kararlar gerekçeleri ile beraber en geç 30 gün içinde ilgililere tebliğ edilir.

MADDE- 78 MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Büyük Kongre tarafından seçilen Merkez Disiplin Kurulu 7 (Yedi) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimleri gizli oy ve açık tasnifle yapılır.

MADDE- 79 MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU

Merkez Disiplin Kurulu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Disiplin Kurulunun bir araya gelmesiyle oluşur. Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Sekreteri, Müşterek Disiplin Kurulunun da Başkanlık Divanını oluşturur. Partili milletvekillerine ilişkin olarak Grup Disiplin Kurulunun veya Merkez Disiplin Kurulunun vermiş olduğu karara ilgilinin itirazı hâlinde, son ve kesin kararı Müşterek Disiplin Kurulu verir.

MADDE- 80 İL DİSİPLİN KURULU

İl Disiplin Kurulu, İllerde en az 5 (Beş) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. il sınırları dahilinde ikamet eden ve diğer Üst Disiplin Kurullarının görev sahasına giren partililer dışında kalan bütün partililer hakkında birinci derecede disiplin karar merciidir. İl Disiplin Kurulu kendiliğinden tahkikat yapamaz. Kendisine Tüzükte gösterilen yetkili organlarca intikal ettirilen dosyaları inceler ve karara bağlar. İl Disiplin Kurulunun kararlarına karşı ilgililerce bildirilen tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde, Merkez Disiplin Kuruluna başvurularak itiraz edilebilir.

MADDE- 81 DİSİPLİN CEZALAR

Disiplin kurullarınca uygulanacak disiplin cezaları aşağıda gösterilmiştir
1. Uyarma,
2. Kınama,
3. Partiden veya gruptan geçici çıkarma,
4. Partiden veya gruptan kesin çıkarma.
Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu üyesinin, grup üyeliğinden kesin çıkarılması parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmayı, parti üyeliğinden kesin çıkarılması ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu üyeliğinden kesin olarak çıkarılmayı gerektirir. Kesin çıkarma cezası alanlar bir daha partinin üyesi ve adayı olamazlar, hiçbir organında görev alamazlar. Geçici çıkarma cezası 6 aydan az, 2 yıldan fazla olamaz. Geçici çıkarma cezası, Disiplin Kurulu karar tarihinden başlar ve ceza süresince ilgili; grup üyesi ise grup çalışmalarına, parti üyesi ise, parti faaliyetlerine katılamaz, faaliyetlerine katılmayacağı parti organlarına hiçbir teklifte bulunamaz. Ancak bu hüküm, o üyenin Parti Tüzüğüne, Parti Programına, partinin diğer mevzuatına ve organlarının bağlayıcı kararlarına uyması gereğini ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası almış olan parti üyeleri, ceza süresince, Tüzüğünde düzenlenen “Parti Üyeliğinin Sağladığı Haklardan yararlanamazlar. Cezanın bitiminden sonraki bir yıllık süre içerisinde de Genel Merkez teşkilâtında ve kurullarında kendilerine görev verilemez ve bu kurullar için aday olamazlar. Partili üyenin kanun, Parti Tüzük ve Programına uymayan olumsuz davranışlarda bulunması hâlinde, hakkında aşağıdaki cezalar uygulanır.

MADDE- 82 Uyarma Cezasını Gerektiren Hâller

 1. Yetkili organlarca davet edildiği hâlde toplantılara katılmamak,
  b. Parti içi birlik ve beraberliği zedeleyecek davranışlarda bulunmak,
  c. Parti içi yazışmalarda Tüzük ve Yönetmelikte öngörülen kademelere uymamak,
  d. Partinin yetkili organlarınca verilen görevleri mazeretleri olmaksızın kabul etmemek veya zamanında yerine getirmeyerek ihmal etmek.

MADDE- 83 Kınama Cezası Gerektiren Haller

 1. Kanunlara, Parti Tüzük ve Programı ile yönetmelik hükümlerine ve partinin yetkili organları tarafından verilen kararlara söz, yazı ve sair şekillerde aleyhte davranışlarda bulunmak,
  b. Parti içerisinde huzursuzluk ve geçimsizlik yaratmak,
  c. Partide tutulması gereken defter ve kayıtları usulüne uygun olarak tutmamak,
  d. Görevi ihmal etmek veya savsaklamak.

MADDE- 84 Geçici Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller

 1. Milletvekili, İl Genel Meclisi, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi seçimleri için yetkili organların onayı olmaksızın adaylığını koymak,
  b. Partide dayanışma ve iş birliğini bozacak, huzursuzluk yaratacak davranışlarda bulunmak,
  c. Kanuni sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla Partideki görevi gereği kendisine teslim edilen eşya ve malzemeleri kaybetmek, görevden ayrılma ve ayırma hâlinde teslim etmemek veya teslim etmekten kaçınmak,
  d. Partinin her kademedeki yöneticileri hakkında gerçek dışı haber yaymak, iftira, karalama ve küçük düşürücü beyan ve davranışlarda bulunmak,
  e. Partinin gizli karar ve yazışmalarını her ne suretle olursa olsun açıklamak, dışarı sızdırmak,
  f. Yöneticilik görevini ihmal ederek partiye zarar vermek.

MADDE- 85 Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller

 1. Milletvekilliği ve mahalli idareler seçimlerinde diğer partilerin veya bağımsız adayların lehinde çalışmak ve propagandalarını yapmak, açık veya gizli olarak Parti ve adaylarının aleyhine çalışmak,
  b. Siyasi Partiler Kanununca yasaklanmış konuları ihmal etmek suretiyle parti hakkında kanuni takibata yol açacak davranışlarda bulunmak,
  c. Partiyi ve parti yetkililerini gerçek dışı iddia ve gerekçelerle şikâyet etmek ve parti yetkililerinin bilgisi olmadan parti adına resmi makamlarla muhatap olmak, yalan bilgi ve beyanda bulunmak, yetkisi olmadan demeç yayımlamak, partinin yetkili organları nezdinde demokratik ve medeni ölçüler çerçevesinde halledilmesi gereken parti içi meseleleri, belli kademe ve silsile düzenini bozarak basın ve yayın organlarında açık şekilde tartışma ve polemik konusu yapmak,
  d. Partiyi şahsi menfaatlerine alet etmek,
  e. Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozacak ve Genel Başkan, Genel Sekreter ve bunlardan sonra hiyerarşide bulunan görevlilere ve parti organlarına karşı ağır disiplinsizlik teşkil edecek veya manevi şahsiyetlerini rencide edecek ya da parti faaliyetlerini önemli surette aksatacak ve partinin gelişmesine mâni olacak davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmak veya başkalarını böyle davranış ve faaliyetlere ikna ve teşvik etmek,
  f. Parti evrak ve kayıtları üzerinde tahrifat yapmak veya saklanması gerekli belgeleri ortadan kaldırmak,
  g. Kongrelerde yapılan seçimlerde oy pusulalarında tahrifatta bulunmak, sahtecilik yapmak, seçimlere hile karıştırmak ve bu gibi hareketlerin içinde bulunanlarla iş birliği yapmak, yapılmış olan seçimlerin neticeleri ile ilgili şüphe oluşturacak, gerçek dışı sözlü veya yazılı beyanda bulunmak ya da bu şekilde basın açıklamaları yapmak,
  h. Üyelik ve delege olmaktan kaynaklanan haklarını kötüye kullanmak suretiyle kasten Partiye zarar vermek,
  i. Sahte evrak düzenlemek ya da bu amaçla üye ve delegeleri kışkırtmak ve yönlendirmek, usulüne uygun olmayan işlemler yapmak suretiyle, parti içinde huzuru bozmak, kaos ortamı oluşturmak ve kamuoyunda partinin saygınlığına halel getirici davranışlarda bulunmak.
  Disiplin cezalarında herhangi bir üye hakkında takibat yapan Disiplin Kurulu, suçun işleniş tarzı ve olayın mahiyetine göre sevk edildiği Kurul tarafından talep edilen cezadan ağır olmamak kaydıyla, yukarıda sözü geçen disiplin cezalarından herhangi birini vermeyi kararlaştırabilir. Disiplin cezalarının herhangi birisiyle cezalandırılan bir üyenin aynı disiplin suçunu tekrar işlemesi veya aynı cezaya konu olan farklı fiili işlemesi hâlinde, bir üst disiplin cezası ile cezalandırılır. Daha önce disiplin cezası almamış olmak kaydıyla ilgilinin durumu ve işlenen fiilin mahiyeti dikkate alınarak Tüzükte öngörülen cezanın bir altı olan ceza da uygulanabilir. Sayılan hususlardan dolayı disiplin suçu işlediğine dair bilgi, Disiplin Kuruluna sevk yetkisine sahip organlara ulaştığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde ilgili kurul tarafından sevk işlemi yapılmazsa veya her söz konusu olaydan itibaren üç yıl geçtikten sonra bu üye hakkında zaman aşımı dolayısıyla takibat yapılamaz.

MADDE- 86 DİSİPLİN TAKİBATI YAPMA YETKİSİ

Bir partili hakkında Disiplin takibatı yapılması ve ilgili Disiplin Kuruluna sevk edilmesine, İl Yönetim Kurulu, Genel Başkan, Merkez karar Yönetim Kurulu veya Grup Yönetim Kurulu yetkilidir. İl içerisinde ikamet eden parti üyeleri, Belde ve İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Belde, alt kademe ve İlçe Belediye Başkanları ile Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri hakkında disiplin takibatı istemeye İl Yönetim Kurulu yetkilidir. İl Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, İl ve Büyükşehir Belediye Başkanları, Merkez Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Milletvekilleri, Milletvekili olmayan Bakanlar ve Genel Başkan hakkında disiplin takibatı istemeye sadece Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Milletvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri ile ilgili veya Gruba ilişkin fiil ve hareketlerinden dolayı disiplin takibatı yaptırmaya Grup Yönetim Kurulu ve Genel Başkan yetkilidir. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği sona eren parti üyeleri hakkında disiplin tahkikatı, Genel Başkan ve Yardımcıları veya Genel Sekreterin yazılı isteği üzerine bağlı bulunduğu İl Başkanlığınca yaptırılır. İl başkanlığı işlem dosyasını İl Disiplin Kuruluna sevk eder. Merkez Yönetim Kurulu partili bir üyenin işlediği iddia olunan suçun muhtevasını göz önüne alarak disiplin takibatının Merkez Disiplin Kurulunca yapılmasına karar verebilir. Disiplin Kurullarına sevk kararı, gizli oyla ve bu kararı alacak kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Disiplin takibatı yapma işleminin nasıl olacağını, Disiplin Kuruluna sevk etmeye yetkili organ tayin eder. Yetkili kurul, takibatı üyelerden birine veya birkaç tane üyeye yaptırabileceği gibi daha alt kademedeki bir organın üyelerine veya diğer partililere de yaptırabilir. İlçe Yönetim Kurulları, disiplin takibatı yapılması isteklerini İl Yönetim Kuruluna bildirirler. Talepleri, İl Yönetim Kurulu üyeleri veya Başkanı ile ilgiliyse bu taleplerini yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna iletirler. Bir şikâyetçinin bir üye hakkında kovuşturma isteğine bağlı suç duyurusunu yazı ile ilgili ve yetkili kurula yapması üzeri- ne kovuşturma yapılabileceği gibi, yukarıda yetkileri belirtilen kurul veya kişilerce de doğrudan disiplin kovuşturması yapılabilir veya kurula sevk edilebilir. Bunun yanında vaki şikâyet veya bilgiyi yerinde ve doğru bulmadıklarında takibata mahal olmayacağına karar verebilirler.

MADDE- 87 İTİRAZ HAKKI VE USULLERİ

Disiplin Kurulunca verilen disiplin cezalarına karşı; Hakkında hüküm verilen parti üyesi veya takibat yapan kurul tarafından bu Tüzükte aksine hüküm yoksa tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar bu Tüzükte belirtilen esaslara göre itiraz dilekçesi ile bir üst kurula yapılabileceği gibi, kararı verecek olan Disiplin Kurulu başkanlığına da yapılabilir. İtirazlar en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. Verilecek karar kesindir. Ayrıca, hakkında Partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen Parti üyesi, bu cezaya karşı Disiplin Kuruluna sevk eden organ, merci veya Disiplin Kurulunun görev veya yetkisizliği veya alınan kararların kanuna, Parti Tüzüğüne veya parti içi yönetmeliğe şekil veya usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla, Parti itiraz yollarını kullandıktan sonra nihai karar niteliğindeki son karara karşılık olarak, otuz gün içerisinde, nihai karar veren merciin bulunduğu İl ve İlçedeki Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edebilir.

MADDE- 88 DİSİPLİN KURULUNA SEVK ETME USULLERİ

Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde disiplin takibatı yaptırmaya yetkili organ, ilgili üyeyi tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edebilir. Tedbirli olarak sevk kararı üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınır. Bu hallerde partili, Partideki görevinden alınmış olur ve derhal görevinden uzaklaştırılır. Hakkında tedbir kararı verilen üye, üç gün içinde takibatı yürütecek Disiplin Kurulu nezdinde itirazda bulunabilir. Bu istek, Disiplin Kurulu tarafından yedi gün içinde karara bağlanır. Disiplin kurulunun tedbiri kaldırması veya tedbiri kaldırma isteğinin reddedilmesi kararı kesindir. Bu konuda Disiplin Kurulu kararını verinceye kadar üye, partideki görevine devam edemez. Tedbir kararı kesin olmayıp, disiplin kurulunun geçici veya kesin çıkarma cezası ile birlikte kesinlik kazanır. Disiplin Kurullarının cezayı tamamen kaldırması veya uyarma ve kınama cezası vermesi hâlinde tedbir kararı, yeni bir karara gerek kalmadan kalkar ve hakkında tedbir kararı alınan partilinin bütün hakları geri verilir. Partiden kesin çıkarma kararı, üyenin kayıtlı bulunduğu il ve ilçe başkanlığı tarafından Parti kayıtlarından isminin silinmesi suretiyle yerine getirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ PARTİ GRUBU

MADDE- 89 T.B.M.M PARTİ GRUBU

Partinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 20 veya daha fazla milletvekili bulunması hâlinde, Parti grubu meydana getirilir. Parti Genel Başkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir yazı ile grup kurulduğu bildirilir. Parti milletvekilleri bu grubun üyeleridir. Partinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunun çalışma usul ve esasları bu Tüzükte gösterilen hükümler saklı kalmak kaydıyla Grup İç Yönetmeliğinde gösterilir. Grup İç Yönetmeliği’nin, Grubun kurulduğunu bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde Grubu meydana getiren milletvekilleri tarafından hazırlanarak, Grup Milletvekillerinin salt çoğunluğu ile kabul edilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmesi şarttır.

MADDE-90 GRUP BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLLERİ VE GRUP YÖNETİM KURULU

Parti Genel Başkanı aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubunun da başkanıdır. Genel Başkan milletvekili değilse, meclis grubu yapacağı ilk toplantıda üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir Grup Başkanı seçer. İlk iki turda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, üçüncü turda en fazla oyu alan seçilmiş olur. Grup Yönetim Kurulu, başkan ve başkan vekilleri dahil en az on üyeden oluşur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, Grup Başkanına yardımcı olmak üzere üyeleri arasından yeteri kadar Başkan Vekili ile asil ve yedek Grup Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Grup Başkan Vekilleri ve Grup Yönetim Kurulu üye sayılarını belirlemeye parti grubu yetkilidir. Grup Başkanı ile Grup Yönetim Kurulu üyeleri ve başkan vekilleri her yasama yılının başında o yasama yılı için seçilir. Üyeliklerde boşalma olması halinde, yedekler sıra ile çağrılarak kurul tamamlanır. Başkan ve Başkan Vekilliklerinde boşalma olması durumunda bu görevler için yeni seçim yapılır. Genel Başkan dışında Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyeliklerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında görev alamaz. Seçime ilişkin diğer usul ve esaslar Grup İç Yönetmeliğinde gösterilir.

MADDE- 91 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GRUP DİSİPLİN KURULU

Grup Disiplin Kurulu, milletvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Grup çalışmalarına ilişkin faaliyetlerindeki fiil ve eylemleri nedeniyle yapılacak takibatta, birinci derecede “Disiplin Karar Merci” olarak görev yapmak üzere, parti grubunca kendi üyeleri arasından seçtikleri 5 asil, 3 yedek üyeden meydana gelir. Bu kurul ayrıca yürütme işleri için bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir de Sekreter seçer. Disiplin Kurulu, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır, kararlarını gizli oyla ve mevcudun çoğunluğu ile alır. Ancak, Gruptan kesin çıkarma cezaları için üye tam sayısının çoğunluğunun kararı gereklidir. Milletvekilleri hakkındaki disiplin takibatının şekli, usul ve esasları ile kovuşturmayı gerektiren haller, disiplin cezaları ve itiraz usulleri, bu Tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup İç Yönetmeliğinde belirtilir.

MADDE- 92 GRUP ÜYELERİNİN UYMASI GEREKEN ESASLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarında; partinin ilkelerine, programına ve Parti Grup ve Büyük Kongre kararlarına uymak ve bunları desteklemek ve geçerli mazeretleri olmadıkça Meclis Genel Kurulu ve Grup Çalışmaları ile Komisyon Çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

MADDE- 93 GRUPTA GİZLİ OYLAMA

Grup Genel Kurulunda seçimlere ait oylamalar ile milletvekillerini bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin kararların oylamaları gizli oyla yapılır.

MADDE- 94 T.B.M.M.PARTİ GRUBU VE HÜKÛMET İLİŞKİLERİ

Bakanlar Kuruluna veya bir Bakana Türkiye Büyük Millet Meclisinde veya Grupta, güven veya güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar almak yetkisi, Grup Genel Kuruluna aittir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

SEÇİMLERE KATILMA VE PARTİ ADAYLARININ TESPİTİ

MADDE- 95 SEÇİMLERE KATILMA

Partinin her kademesindeki organı, her türlü seçime katılmak için, Siyasi Partiler Kanununda ve Tüzükte gösterilen şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Genel ve mahalli seçimlere bütün yurt sathında katılmamak kararını, ancak Merkez Yönetim Kurulu verebilir.

MADDE- 96 ADAY TESPİTİ

Cesur Düşünce Partisi Milletvekili adayları ile bunların listelerdeki sıraları;
a. Merkez adaylığı,
b. Merkez yoklaması,
c. Teşkilât yoklaması,
d. Ön seçim, usullerinden birisi, birkaçı veya tamamının bir arada veya ayrı,ayrı uygulanması ve Siyasi Partiler Kanununun ilgili hükümlerine uyulması suretiyle tespit edilir.
Hangi seçim çevresinde, hangi usulün tatbik edileceğine Merkez Yönetim Kurulu karar verir.

MADDE- 97 MERKEZ ADAYLIĞI

Merkez adayları, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının yüzde beşini aşmamak ve İlini, seçim çevresini, aday listesindeki sırasını, ön seçim veya diğer aday yoklama usullerinin yapılma tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek şartıyla Genel Başkan tarafından tespit edilir. Genel Başkan, merkez adayı tespit ve sıralamasında lüzum görürse ilgili teşkilât kademesinin görüşünü de alır.

MADDE- 98 MERKEZ YOKLAMASI

Bir seçim çevresinde Parti teşkilâtı bulunmaması, tek aday olması, herhangi bir nedenle o seçim çevresinde ön seçim yapılmasının mümkün olmadığının İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca bildirilmesi veya yapılan ön seçimlerin yetkili Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesi hallerinde ve Merkez Yönetim Kurulunun lüzum gördüğü sair hâllerde, Parti adaylarının Merkez Yönetim Kurulunca tespit edilmesi, Merkez Yoklaması olarak ifade edilir. Merkez Yoklaması yapılacak seçim çevreleri Merkez Yönetim Kurulunca tespit edilir. Merkez Yönetim Kurulu, bütün seçim çevrelerinde Merkez Yoklaması kararı alabileceği gibi, lüzum gördüğü seçim çevrelerinde de, Merkez Yoklamasına karar verebilir.

MADDE- 99 TEŞKİLÂT YOKLAMASI

Merkez Yönetim Kurulunun teşkilât yoklaması için karar verdiği seçim çevresinde, aday tespitine yönelik olarak yapılan yoklama usulüdür. Teşkilât yoklaması İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu asil üyeleri, İl Disiplin Kurulu Başkanı ile o il çevresindeki İlçe Başkanlarından oluşan kurul tarafından yetkili ilçe seçim kurulunun gözetiminde gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Teşkilât yoklamasında oy kullanacak teşkilât yetkililerini gösterir listeler, Teşkilât Yoklamasının yapılacağı tarihten en az otuz gün önce İlçe Seçim Kurullarına yazı ile bildirilir. Kesinleşen listeler yoklama tarihinden en az yirmi beş gün önce Parti ve İlçe Seçim Kurulu binaları önüne asılmak suretiyle ilân edilir.

MADDE- 100 ÖN SEÇİM

Merkez Yönetim Kurulunca ön seçim yapılmasına karar verilen seçim çevresinde Partiye kayıtlı bütün üyelerin katılması ile seçim yapılır. Seçimlerde oy kullanabilecek partili üye listeleri, ön seçimlerden en az otuz gün önce İlçe Seçim Kurullarına kayıt defteriyle birlikte verilir. Kesinleşen listeler, ön seçimden yirmi beş gün önce Parti ve İlçe Seçim Kurulu binaları önüne asılır. Ön seçimde yetkili İlçe Seçim Kurulunun gözetiminde gizli oy açık tasnif usulü uygulanır. Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi, ön seçim için de esas alınır. Adayların eşit oy almaları hâlinde hangisinin bir üst sırada yer alacağına Merkez Yönetim Kurulu karar verir.

MADDE- 101 ADAYLIĞA MÜRACAAT VE İZİN

Milletvekili seçimlerinde Partiden aday olmak isteyenler süresi içinde gerekli evrakları ile birlikte, yazılı olarak Parti Genel Merkezine müracaat ederler. Yapılan müracaatlar Başkanlık Divanınca, yapılacak araştırma ve inceleme sonuçlarına göre değerlendirilir. Başkanlık Divanı değerlendirme sonuçları Merkez Yönetim Kurulunda görüşülerek durumları uygun görülenlerin Aday Yoklamalarına katılmalarına izin verilir. Aday adaylarıyla ilgili inceleme, araştırma, değerlendirme veya gerek görülmesi halinde görüşme yapmak üzere Genel Merkezde; Genel Başkan tarafından belirlenecek üyelerden oluşan komisyon kurulabilir. Komisyon raporu Başkanlık Divanı değerlendirmesinde dikkate alınır. İl ve İlçelerin Yönetim Kurulu Başkan ve üyesi olanlardan görev yaptıkları yerden Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçimlerinde herhangi bir görev için aday adayı olmak isteyenlerin, Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçim takvimi de dikkate alınarak belirlenen tarihe kadar görevlerinden istifaları zorunludur.

MADDE- 102 ADAYLIĞI KABUL EDİLMEYECEK OLANLAR

Parti yetkili kurullarınca haklarında kesin çıkarma kararı verilenler ve diğer partilerden herhangi birine adaylık başvurusunda bulunanlar ile İl ve İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve üyesi oldukları ve görev yaptıkları yerden, Aday adayı olmak istedikleri hâlde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan tarihe kadar bu görevlerinden ayrılmayanların, seçimlere ilişkin olarak Partiye yaptıkları adaylık müracaatları herhangi bir incelemeye tâbi tutulmadan reddedilir.

MADDE- 103 MAHALLİ SEÇİMLER

Mahalli İdare Seçimlerinde adayların tespitinde, Milletvekili aday tespiti için öngörülen usullerden biri uygulanır. Bu usullerden hangisinin uygulanacağına karar verme yetkisi Merkez Yönetim Kurulunundur. Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlığına aday olmak isteyenlerin aday yoklamalarına katılabilmeleri, Merkez Yönetim Kurulunun tasvibine bağlıdır. İlçe ve Belde Merkezleri Belediye başkanlığına aday olmak isteyenlerin aday yoklamalarına katılabilmeleri, İlçe Yönetim Kurulunun mütalâası alınmak kaydıyla, İl Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Merkez Yönetim Kurulu, İl Yönetim Kurulunun aday yoklamalarına katılmaya ilişkin kararlarını değiştirebilir. Merkez Yönetim Kurulunun bu kararı kesindir. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyeliği için Partiye müracaat edenlerin aday adaylığı Partiye üye olsun olmasın, İl Yönetim Kurulunun tasvibine bağlıdır. Merkez Yönetim Kurulu bu kararı değiştirebilir. Merkez Yönetim Kurulunun bu kararı kesindir. Belediye Başkanlığı ile Belediye ve İl Genel Meclisi üyeliklerine, görev yaptığı yerden aday adayı olacak İl ve İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinin adaylık başvurusundan önce Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen süre içinde görevlerinden istifa etmeleri gerekmektedir. Belediye ve İl Genel Meclisi üyeliklerine aday olup söz konusu meclislerin üyeliklerine seçilenlerin, seçim tarihini takip eden on beş gün içerisinde Partideki görevlerinden istifa etmeleri gerekir. İstifa etmemişlerse on beşinci günün sonunda herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu görevlerden istifa etmiş sayılırlar. Mahalli İdareler Seçimlerinde aday adayları arasından Belediye Başkanlığı için bir, Belediye Meclisi için üye sayısı kadar, İl Genel Meclisi üyeliklerine ise, seçim çevresi için teşkil olunan sayıda asil ve yedek üye ayrı, ayrı belirlenir. Merkez Yönetim Kurulu Mahalli İdare Seçimlerinde hangi usule karar vermiş ise bunu, kanuni süreleri dikkate alarak önceden ilgili teşkilatlara ve yetkili mercilere bildirir. Merkez adaylığı ile Merkez yoklaması dışındaki aday tespitleri, yargı denetim ve gözetiminde yapılır. Merkez Yönetim Kurulunun Mahalli Seçimlerdeki aday tespitlerinde Ön Seçim usulüne karar verdiği yerlerde, Ön seçimde oy kullanacak partili üye listeleri, Teşkilât Yoklaması usulüne karar verdiği yerlerde ise oy kullanacak teşkilât yetkililerini gösterir listeler, ön seçimlerden en az otuz gün önce İlçe Seçim Kurullarına üye kayıt defteri ve gerekli diğer belgelerle birlikte bildirilir. Kesinleşen listeler, ön seçimden yirmi beş gün önce Parti ve İlçe Seçim Kurulu binaları önüne asılır.

MADDE- 104 SEÇİM İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mahalli İdareler seçimlerinde adaylığa müracaatın şekil ve şartları, Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclis Üyeliği için aday tespitlerinin usul ve esasları ile seçimlerle ilgili sair konular, Tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM

PARTİ VE HÜKÛMET İLİŞKİLERİ

MADDE- 105 HÜKÜMET KURMA VE KOALİSYONLARA KATILMA

Hükümet kurulmasına, koalisyonlara katılmaya ve kurulmuş hükümetlerden veya ortak olunan koalisyonlardan ayrılmaya karar verme yetkisi Merkez Karar Yönetim Kuruluna aittir. Kurul bu yetkisini, Genel Başkana devredebilir. Merkez Yönetim Kurulunun, hükümet kurma ve kurulmuş hükümetlerden veya koalisyonlardan ayrılmayı görüşmek üzere yapacağı toplantılara, Parti Grubu Yönetim Kurulu üyeleri de katılır ve oy kullanır. Hükümetten ve koalisyondan ayrılma kararı alındıktan sonra, en geç üç gün içinde partili bakanlar istifa ederler. Aksi takdirde partiden istifa etmiş sayılırlar.

MADDE- 106 HÜKÜMETTE GÖREV ALACAK MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Hükümette görev alacak Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı, Bakanlar Kurulu üye sayısının yarısını geçemez.

MADDE- 107 BAKANLARIN TESPİTİ

Kurulacak hükümet veya ortak olunacak koalisyonda görev alacak bakanlar Anayasanın 109’uncu maddesi çerçevesinde belirlenir. Parti Grubunda ve Parti organlarında bu konuda karar alınamaz.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

PARTİ KAYITLARI DEFTERLERİ VE MALİ HÜKÜMLER

MADDE- 108 KAYIT VE DEFTERLER

Parti Genel Merkezi ile İl ve İlçe Teşkilâtlarında aşağıdaki defterler tutulur.
1. Üye kayıt defteri,
2. Karar defteri,
3. Kongre karar defteri,
4. Gelen ve giden evrak defteri,
5. Gelir ve gider defteri,
6. Demirbaş defteri, Defterlerin kaç sayfadan ibaret olduğu ve bütün sayfaları ayrı ayrı olmak üzere, teşkilâtın bulunduğu yerdeki ilgili Seçim Kurulu Başkanlığınca mühürlenerek tasdik edilir.
1. Üye Kayıt Defteri: Mahalle ve köy esasına göre partili üyelerin kaydedildiği defterdir.
2. Karar Defteri: İlgili teşkilât kademesi Yönetim Kurulunun almış oldukları kararların tarih ve sayı numarasına göre müteselsil olarak kaydedildiği defterdir. Kararlar, oylamaya katılan üyeler tarafından imzalanır. Alınan karara muhalif olan üyeler, muhalefet şerhlerini gerekçeleri ile birlikte yazarak karar defterini imzalarlar.
3. Kongre Karar Defteri: Kongrece alınan kararlar ile kongre tutanaklarının özetlenerek yazıldığı defterdir. Başkanlık Divanı üyelerince imzalanır.
4. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Teşkilât kademelerine ait bütün yazışmaların tarih ve sayı numarası ile kaydedildiği defterdir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri aynı düzenle bu amaçla oluşturulan arşivde saklanır.
5. Gelir ve Gider Defteri: Parti adına elde edilen gelirlerin ne şekilde elde edildiği ve harcandığını, evrak tarih ve sayısı ile belgeleri belirtilerek birlikte gösterildiği defterdir.
6. Demirbaş Defteri: Partiye alınan ve sarf malzemesi niteliğinde olmayan dayanıklı malların kaydedildiği defterdir. Partiye emanet olarak kullanılmak üzere verilen eşyalar bu deftere ayrıca kaydedilir ve iade edildiği takdirde listeden kaydı düşülür.
Partiye ait demirbaşların eskime ve yıpranma nedeniyle kullanılmaz hâle gelmesi durumunda, ilgili Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek bir rapor ile kayıttan düşürülmeleri sağlanır. Yukarıda sözü edilen defterlerin dışında, parti organlarınca fayda ve lüzum görülen başkaca defterler de tutulabilir. Söz konusu defterlere ait bilgiler ayrıca elektronik ortamda da kayıt altına alınır.

MADDE- 109 MALİ HÜKÜMLER

Partinin gelirleri, amacına aykırı olamaz. Bu gelirler;
1. Parti üyelerinden ilk girişte en az 30 (Otuz) Tl. giriş aidatı alınır. Rızaya bağlı fazla ödemeler kabul edilir, ancak bu rakam 9.000 (dokuz bin) TL.’ yı aşamaz.
2. aylık üyelik aidat tutarı 30 TL.( otuz) dır. Üye isterse bu tutarların tamamını Yıllık olarak ta ödeyebilir. Rızaya bağlı fazla ödemeler kabul edilir, ancak fazla yapılacak üyelik aidatları toplamı yıllık 9.000. TL. ( dokuz bin) ‘dan fazla olamaz.
3. Partili Milletvekillerinden alınacak Milletvekili Aidatı,
4. Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeliği aday adaylarından alınacak ve tutarı Merkez Yönetim Kurulunca tespit edilecek özel aidat,
5. Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satış gelirleri,
6. Parti tarafından hazırlanan yazılı, görsel ve işitsel her türlü yayınlarının satış bedelleri ile üye kimlik kartları için alınan gider karşılıklarından ve parti defter, makbuz ve kağıtlarının sağlanması karşılığında alınan paralar,
7. Parti tarafından tertiplenecek her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
8. Parti mal varlığından elde edilecek gelirler,
9. Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olmak kaydıyla çeşitli kişi ve kuruluşların makbuz karşılığı yaptıkları bağışlar,
10. Devlet tarafından yapılacak yardımlarından oluşur.
Parti üyesi, vermeyi taahhüt ettiği aidatın tutarını Siyasi Partiler Kanunu’na ve Tüzüğe uygun olmak şartıyla, kayıtlı bulunduğu teşkilât kademesine yazılı olarak bildirmek suretiyle artırabilir. Aidatı tahsile yetkili teşkilât kademesinin Yönetim Kurulu, Parti üyesinin vermeyi kabul ettiği miktardaki aidatı ödeyemeyecek durumda olduğunu tespit eder ise, aidat miktarını asgari hadde indireceği gibi tamamen de kaldırabilir. Parti üyesinin, aidatının bir kısmını veya tamamını ödememiş olması, kongrelerde oy kullanmasını veya delege seçilmesini hiçbir şekilde engellemez ve borçlu olması Partiden çıkarılmasına sebep teşkil etmez. Anayasa Mahkemesinin denetiminden geçerek ibra edilen yıllık mali tablo, partinin resmi internet sitesinde ilan edilir.

MADDE- 110 MİLLETVEKİLLİĞİ AİDATI

Partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeyeceği Milletvekili aidatının tutarı ve Grup ile Genel Merkez arasında ne şekilde dağıtılacağı Parti Meclis Grubunda karara bağlanır. Ancak, bu aidatın yıllık tutarı, Milletvekili maaşının net bir aylığını geçemez. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kurulamaması hâlinde ödenecek aidat miktarını Merkez Yönetim Kurulu tespit eder.

MADDE- 111 SATIŞ BEDELLERİ

Satış bedellerini Merkez Yönetim Kurulu tespit eder. Düzenlenecek diğer faaliyetler ile ilgili değer ve fiyatlar ise, Genel Merkezce yapılanlar için, Genel Sekreter, İl ve İlçe Teşkilâtı tarafından yapılanlar için ise ilgili Yönetim Kurulu marifetiyle tespit edilir.

MADDE- 112 BAĞIŞLAR

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler kendi özel kanunlarına uymak şartıyla Partiye maddi yardım ve bağışta bulunabilirler. Partiye gerçek ve tüzel kişiler tarafından aynı yıl içerisinde Siyasi Partiler Kanununun 66’ıncı ve Ek 6’ncı maddesinde öngörülen miktarı geçmemek üzere ayni veya nakdi bağış yapılabilir. Parti, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişilerden ve Siyasi Partiler Kanunu’nun 66. maddesinde yazılı genel ve katma bütçeli resmi kurum ve kuruluşlardan, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, özel kanunla ve özel kanuna dayanılarak kurulmuş bankalardan ve sermayesinin bir kısmı devlete ait müesseselerden hiçbir suretle ayni ve nakdi bağış ve yardım alamaz. Bu kuruluşlardan mal ve hakların belgesiz olarak kullanılması ve bağışlanması kabul edilemez.

MADDE- 113 GAYRİMENKUL ALIMI

Partinin maksadına uygun gayrimenkul alım, satım, devir ve ferağına Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Parti, maksadı dışında gayrimenkul iktisap edemez. Partinin gayesi içinde olmak şartıyla, iktisap ettiği gayrimenkullerden gelir elde edilebilir.

MADDE- 114 TİCARİ FAALİYET, KREDİ VE BORÇ ALMA YASAĞI

Parti, ticari faaliyette bulunamaz. Parti adına hiçbir surette, hiçbir yerden ve hiçbir kimseden dolaylı ve dolaysız kredi ve borç alınamaz. Ancak, ihtiyaç duyulan hâllerde Siyasi Partiler Kanunu’nun 66’ncı maddesinin 1’inci ve 3’üncü fıkralarında gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden kredi ve ipotek karşılığı mal satın alınabilir.

MADDE- 115 KREDİ VE BORÇLAR HAKKINDAKİ HÜKÜMLER

Parti adına üyelere ve diğer gerçek ya da tüzel kişilere hiçbir şekilde kredi ve borç verilemez.

MADDE- 116 GELİR MAKBUZLARI

Partinin bütün gelirleri, parti adına elde edilir. Partinin bütün kademelerince sağlanan gelirler Merkez Yönetim Kurulunca bastırılacak makbuzlar karşılığında alınır. Parti teşkilât kademelerine gönderilecek gelir makbuzlarının kayıtları, sıra ve seri numaralarına göre Parti Genel Merkezi tarafından tutulur. Partinin Teşkilât kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla mali sorumluluk taşırlar. Sağlanan gelirin miktarı, sağlandığı kişinin adı, soyadı ve adresi ile makbuzu düzenleyenin adı, soyadı ve imzası dip koçan ve kesilen kısımda yer alır. Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında aynı sıra ve seri numarası bulunur. Makbuz dip koçanlarının saklanma süresi, Anayasa Mahkemesinin ilk incelemeye ilişkin kararının partiye bildiriliş tarihinden itibaren 5 yıldır.

MADDE- 117 PARTİ GİDERLERİNE YÖNELİK USULLER

Partinin giderleri amaçlarına aykırı olamaz. Partinin bütün giderleri parti tüzel kişiliği adına yapılır. Siyasi Partiler Kanununun 70’inci ve Ek 6’ncı maddesine göre belirlenen tutara kadar yapılan harcamaların makbuz veya fatura ile tevsiki mecburi değildir. Şu kadar ki yetkili kurulca onaylanan bütçede ön görülmüş olmak kaydıyla bu fıkraya göre tevsiki mecbur olmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar almaya gerek yoktur. Giderlere ait belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, kesin hesaba ilişkin Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının partiye bildirme tarihinden itibaren beş yıldır. İlçe Teşkilâtının gelir, gider ve harcamaları azami beş ay içinde İl Yönetim Kurulunca, İl Teşkilâtının gelir, gider ve harcamaları ise azami altı ay içinde Merkez Yönetim Kurulunca incelenir.

MADDE- 118 PARTİNİN MALİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİ

Partinin yapacağı giderler, sözleşmeler ve girişeceği taahhütler, Parti tüzel kişiliği adına; Genel Merkezde Merkez Yönetim Kurulu, İllerde İl Yönetim Kurulu, İlçelerde İlçe Yönetim Kurulu veya bu kurullar tarafından yetkili kılınan kişilerce yapılır. Genel Merkez ile İl ve İlçelerde parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılması ve taahhüt altına girilmesine ilişkin usul ve esaslar Merkez Yönetim Kurulunca tespit edilir. Bu esaslara aykırı olarak yahut Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilmediği veya bu kurul tarafından sonradan alınan bir kararla onaylanmadığı takdirde, Partinin teşkilât kademelerinin yaptıkları sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı, Parti tüzel kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz. Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan veya Parti tüzel kişiliği aleyhinde takipte bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk, sözleşmeyi yapan veya yükümlülük altına giren kişi veya kişilere aittir.

MADDE- 119 BÜTÇE VE KESİN HESAP

Partinin hesapları, bilânço esasına göre düzenlenir. Partinin Genel Merkezi, bağlı ilçelerini de kapsamak üzere İl Yönetim Kurulları ayrı, ayrı her takvim yılı başında gelir ve gider tahminlerini içeren yıllık bir bütçe hazırlarlar. İl teşkilâtları hazırladıkları bütçeyi ait olduğu takvim yılından önceki yılın Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderirler. İl ve İlçe Teşkilât kademelerine ilişkin bütçeler, Genel Merkezin bütçesi ile birleştirilir ve her yıl, Aralık ayı sonuna kadar Merkez Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır. İl yönetim kurulları, bağlı ilçeleri de içine almak üzere her bütçe yılını takip eden Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesabı hazırlayarak Genel Merkeze gönderirler. Kesin hesap cetvelleri ilgili bulundukları bütçenin iç bölüm ve maddelerine uygun olarak düzenlenir. Her teşkilât kademesi aynı hesap döneminde edindiği taşınmaz ve değeri Siyasi Partiler Kanununun 74’ncü maddesinde belirtilen tutarı aşan taşınır mallar, menkul kıymetler ve her türlü hakları bir liste olarak edinim tarihi ve finansman kaynağını belirtmek suretiyle kesin hesap cetveline ekler. İl Yönetim Kurullarından gönderilenler ile Genel Merkeze ait olan kesin hesap cetvelleri Merkez Yönetim Kurulunca yapılan incelenmeyi müteakip son şeklini alır ve karara bağlanır.

ONİKİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

MADDE- 120 PARTİNİN FESHİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Büyük Kongre, toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu ile partinin feshine karar verebilir. Böyle bir kararın alınabilmesi için teklifin, üye tam sayısının üçte biri veya Merkez Yönetim Kurulunca yapılması gerekir. Fesih hâlinde partinin menkul ve gayrimenkullerinin tasfiye şekli, Büyük Kongre kararında gösterilir.

MADDE- 121 YÖNETMELİK VE GENELGE

Bu Tüzükte yer alan çeşitli konularda yönetmelik çıkarmaya Merkez Karar Yönetim Kurulu, genelge ve benzeri talimatlar yayımlamaya Genel Başkan yetkilidir. Genel Başkan bu yetkiyi gerektiğinde Başkanlık Divanı üyelerine devredebilir Parti çalışma kurulları, İÇ YÖNETMELİK Yoluyla çalıştırılır. İlgili Başkanlığın yada kurulan zorunlu ve/veya ihtiyaç görüldüğü hallerde hazırlanacak Parti içi Yönetmelikleri Merkez Yönetim Kurulu veya Genel Başkanın onayı ile uygulanmaya konulur. Merkez Karar Yönetim Kurulu veya Genel Başkan tarafından onaylananParti İç Yönetmelikleri işbu Tüzüğün ayrılmaz bir parçasıdır.
MADDE- 122 TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Büyük Kongre veya olağanüstü Kongrelerde veya Merkez Karar Yönetim Kurulu veya Genel Başkanın teklifi ile MYK tarafından, Siyasi Partiler Kanunu ve Tüzük hükümlerine uymak suretiyle Parti Tüzüğünde kısmen veya tamamen değişiklik yapabilir.

MADDE- 123 PARTİ KADEMELERİNDE GÖREV ALANLARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİM ESASLARI

Parti kongreleri hariç olmak üzere her kademedeki Parti organında, bu Tüzükte gösterilen bir göreve getirilenlerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve nüfus cüzdanı örnekleri, mahallin en büyük mülki amirine seçim veya atamayı takip eden on beş gün içerisinde bir yazı ile bildirilir. Genel Merkez organlarında görev alanlarla ilgili bilgi ve belgeler de aynı süre içerisinde doğrudan İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

MADDE- 124 UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER

Bu Tüzükte yer almayan hususlarda Siyasi Partiler Kanunu, seçim kanunları ile genel hükümler uygulanır. ORTAK HÜKÜMLERİN GEÇERLİ OLDUĞU HALLER Yardımcı kuruluşların, yan kuruluşların ve yurtdışı temsilciliklerin seçim işlemlerine ilişkin olarak özel bir düzenlemenin yapılmadığı hallerde bu Tüzüğün seçim hükümleri uygulanabilir.

MADDE- 125 GEÇİCİ MADDE

Cesur Düşünce Partisi Tüzük uyarınca, üye sayısında azalma olan Belde, İlçe ve İl Teşkilâtında yer alan Kurullardaki üyeler, ilgili kademenin yapacağı ilk kongreye kadar görevlerine devam ederler. Üye sayısında artış yapılan ilgili kurullardaki boş üyelikler ise sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır. Bu Tüzükte düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulamaya koyulur.

MADDE- 126 YÜRÜRLÜKESASLARI VE YÜRÜTME

İş bu Tüzük; Cesur Düşünce Partisi’nin resmi olarak kuruluş tarihinden sonra yürürlüğüne girer ve partinin Genel Merkez Teşkilatı ve İl, İlçe ve Belde Teşkilatlarının çalışmalarında bu tüzüğün maddeleri dikkate alınır. Cesur Düşünce Partisi Parti Tüzüğü on iki bölüm, 125 Asıl,1 Geçici Madde den toplam olarak da 126 Madde’ den, ibarettir. Cesur Düşünce Partisi Parti Tüzüğü, “Siyasi Partiler Kanunun” ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

 

ibbhaber KOKOŞLAR Masal Oku
Open chat