Abdulsamed Elçi Web Sitesine Hoşgeldiniz

TWITTER FACEBOOK

FACEBOOKTA BİZ

Parti Programı

Cesur Düşünce Partisi Parti Programı

 

Bizler, Türkiye’nin en temel sorunlarının yetenekli, becerikli, liyakat sahibi ve vatansever insanların çeşitli nedenlerle devletin yönetim mekanizmasında yer alamamasından kaynaklandığını düşünüyoruz.

Eğer devletimiz, becerikli, yetenekli, vatansever ve cesur kişilerle yönetilirse çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuzun kalmayacağı gibi; yeni ve çok güçlü bir medeniyet inşa edeceğimize dair de sonsuz bir inanca sahibiz.

Devlet yönetiminin tek elden yapılmasına karşıyız.

Demokrasinin işletilmesinin önündeki en büyük engelin seçim kanunları ve siyasi partiler yasası olduğunu biliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan milletvekillerinin, varlıklarını Türk Milleti’ne değil de genel başkanlarına borçlu oldukları hissi ile bağımsızlıklarını yitirdiklerinin farkındayız.

Milletin seçme ve seçilme hakkının, siyasi partilerin genel başkan yardımcılarının odalarına hapsedildiğinin bilincindeyiz.

Bizler anayasamıza uyulmadığının, Türk Devleti’nin kurucu felsefesinin anayasamızdan çıkartılmak istendiğinin farkındayız.

Bizler, bir devleti ayakta tutan en önemli değer olan adalet anlayışının ve yargı sistemimizin çökertilmek üzere olduğunun bilincindeyiz.

Bizler Türk Milleti’nin ekonomik gücünün zayıflatılarak önce çaresizliğe sonra bir soykırıma maruz bırakılmak için hedef alındığının farkındayız.

Bizler, Milli değerlerimize, din ve İslam anlayışımıza tarih şuurumuza saldırıldığının milli birlik ve beraberliğimizi bozmak için çaba sarf edildiğinin bilincindeyiz.

Bizler dönüp duran ve kendisini her zaman geliştirerek yeni yollar bulan Siyonist emellerin sahiplerini ve toprak bütünlüğümüzü yok edip sınırlarımızı değiştirmek isteyenlerin kim olduğunu biliyor ve tanıyoruz.

Bizler işte bunların bilincinde olarak devlet yönetiminde artık söz sahibi olmak isteyen
becerikli, yetenekli; iyiliğin izinde, doğruluk ve dürüstlükle yüreklerimizden taşan bir imanla cesaretle ve Türk’ün o üstün ahlak anlayışı ile biz varız buradayız ve devletin başına geçeceğiz diyoruz.

Biz,

Devletimizi yeniden yapılandıracağız.

Türk töresini bu topraklara egemen kılarak dünyaya adalet ve merhamet taşıyıp aleme nizam vereceğiz.

 

Türk. Öğün. Çalış. Güven.

Ne Mutlu Türküm Diyene!

 

 

 

 

İlkelerimiz ve Amacımız

İlk hedefimiz;

 

 

Türkiye Cumhuriyeti’ni içerisine düşürülmek istenen bataklıktan kurtarmak amacı ile Milli Birlik ve Beraberliğimizi tesis etmek için toplumsal bir mutabakatı sağlayacak buluşma zeminini hazırlamak olacaktır.

Bu zemin en görünür nişanesi üzerinde yaşadığımız bu kutsal toprakları bize vatan yapan Atatürk’ün ta kendisi ve ilkeleri olacaktır.

Bu ilkeler ışığında aziz milletimize sözümüz Rahmetli Ali Güngör Bey’in verdiği sözün aynısı olacak ve hiçbir şartta milletimize karşı doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağız.

Bu zeminin temelinde Şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun söylediği gibi;
“Ben Türküm Türk esir olmaz.
Ben Türküm Türk bayraksız olmaz.
Ben Türküm Türk devletsiz olmaz.
Ben Türküm Türk ezansız olmaz.
Ben Türküm Türk hürriyetsiz olmaz” yazacaktır.

Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in dediği gibi; Türk töresini, Türk ülküsünün ayrılmaz parçası kabul ederek buluşma zeminimizin töresini, Türk töresi olarak kabul ediyoruz.

Merhum Necmettin Erbakan hocamız gibi, “İman varsa imkân da vardır.” diyerek buluşma zeminimizde hiçbir imkânsızlığı barındırmıyor ve kabul etmiyoruz.

Peygamber efendimizin ilk ve en önemli sünneti olarak kabul ettiğimiz, şehrin tepelerine çıkarak “vatan ve millet için mukaddesatımız için ne yapabilirim?” düşüncesiyle meydana gelmiş tüm fikir ve önerileri önyargısız olarak değerli kabul ediyoruz.

 

Bu doğrultuda hızla ve kararlı bir şekilde toplumun her katmanından yükselen sesleri aynı potada buluşturacak ve her sorunumuzla ilgili Türk Milleti’nin yetiştirdiği alanında uzman kişileri bir araya getiren komisyonlar teşkil ederek sorunlarımıza çözümler üreteceğiz.

Yeni ve büyük bir felsefe, yeni ve büyük bir ahlak, yeni ve büyük bir sanat ve yeni ve büyük bir medeniyeti yeniden inşa edeceğiz.

Ciddi, tavizsiz, ahlaklı, heybetli bir nesil yetiştireceğiz.

Tembelleri, ikiyüzlüleri, seviyesizleri ve kıskançları her nereyi işgal ediyorsalar oradan sürüp çıkaracağız.

Çalışkanların, dürüstlerin, seciye sahiplerinin ve hakşinasların önünü açacağız.

Kabiliyetin çürümesine, dehanın dışlanmasına, güzelliğin hor görülmesine, ahlakın alaya alınmasına ve zevksizliğin hükümferma olmasına izin vermeyeceğiz.

Büyük Türkiye idealinin önünde bilerek ya da bilmeyerek, iyi niyetle ya da kötü niyetle kim duruyorsa ezip geçeceğiz.

Çünkü biz daha azıyla yetinemeyiz.
Çünkü biz geleceği geçmişinden daha büyük bir milletiz.

İman varsa imkân da vardır.

İnanmış bir insanın değiştirmeye gücünün yetmeyeceği tek şey Allah’ın hükmüdür…

İnandık Birlikte başaracağız.

 

 

ibbhaber KOKOŞLAR Masal Oku
Open chat